A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Pressemelding 04.03.2022 - tilfluktsrom og jodtabletter

I forbindelse med situasjonen i Ukraina, har det kommet spørsmål til kommunen om tilfluktsrom og jodtabletter. Når det gjelder tilfluktsrom, så viser DSB sin karttjeneste at det nærmeste offentlige tilfluktsrommet er på Levanger ( https://kart.dsb.no/share/f1f51e6fb940 ). Det er totalt ca 600 «offentlige» tilfluktsrom i Norge, og ca 19000 «private» rom.

Det er Sivilforsvaret som eier og drifter de offentlige tilfluktsrommene, mens den enkelte byggeier eier og drifter de private rommene. Dekningsgraden i Norge er totalt ca 48%, det vil si at det er plasser til ca halvparten av befolkningen på landsbasis. Det er Sivilforsvaret som prioriterer plassering og antall av offentlige tilfluktsrom som de har ansvaret for.

 

Private tilfluktsrom er for de personene som normalt oppholder seg i det bygget der rommet er. Inderøy kommune eier flere bygg med private tilfluktsrom, og de er hovedsakelig i større bygg som skoler, rådhus, kulturhus m.m. Disse rommene er da forbehold de som normalt oppholder seg i byggene (ansatte, elever osv).

 

Sivilforsvaret informerer om at det siden 1998 ikke er bygd nye tilfluktsrom i Norge. Det vil si at bygninger som er nyere enn fra 1998, ikke har tilfluktsrom. Ved bygging av nye bygg av en viss størrelse, gir Sivilforsvaret dispensasjon fra kravet om å bygge private tilfluktsrom i byggesaken. Dette har vært praksis siden 1998 som Sivilforsvaret viser til.

 

De private tilfluktsrommene som er i de kommunale byggene, er dimensjonert for å gi opphold til brukerne av bygget på det tidspunktet det ble bygd.

Kommunen har i dag private tilfluktsrom ved Mosvik kommunehus, Mosvik skole - kombinasjonsbygget, Utøy skole - aktivitetsbygget, Røra skole, Kulturhuset, Spiren – paviljongen, rådhuset. Ved Lyngstad skole er det tilfluktsrom i Lyngstad samfunnshus. For andre større private bygg bygd før 1998, vil det sannsynligvis også være private tilfluktsrom (grendehus, samfunnshus, større arbeidsplasser osv).

 

I og med at det, som Sivilforsvaret viser til, ikke er bygd nye tilfluktsrom i Norge etter 1998, er heller ingen av de kommunale byggene bygd etter 1998 i Inderøy bygd med private tilfluktsrom. De nye byggene under oppføring har dermed heller ikke tilfluktsrom.

 

Inderøy kommune har jodtabletter til alle innbyggere under 18 og gravide/ammende som anbefalt av myndighetene. Pr i dag har kommunen 1850 tabletter på lager. Ved en hendelse vil disse bli distribuert ut fra rådhuset til skolene og barnehagene.

 

Det finnes gode råd i forhold til atomberedskap på DSA sine nettsider: https://dsa.no/atomberedskap

DSB har og opprettet en egen nettside med beredskapstips på sikkerhverdag.no: https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/beredskap-i-hjemmet/

 

Beredskapsansvarlig Inderøy kommune

Skjema