A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Pressemelding 12. mars 2020, kl. 12.00

Kommuneledelsen og kommuneoverlege Guri Kåresdatter Falch har i dag besluttet omfattende tiltak for å minimalisere spredningen av koronaviruset i Inderøy kommune. Formannskapet ga i dag sin tilslutning til tiltakene, som iverksettes i ettermiddag, og gjelder i første omgang til 29. mars.

Her er en oversikt over de tiltakene som er besluttet iverksatt:

·         Alle barnehager, skoler og sfo i kommunen stenges. Dette gjelder også private skoler og barnehager.

·         Rådhuset stenger for publikumsinngang. Kontakt skal skje per telefon, epost eller via Facebook. Kontaktinformasjon finner man på hjemmesiden.  

·         Alle kommunalt ansatte som kan ha hjemmekontor, skal ha dette.  Vi oppfordrer alle andre virksomheter til å gjøre det samme.

·         Det innføres besøksrestriksjoner på sykeheimer, bofellesskap og omsorgssenter. Kun alvorlig syke skal ha mulighet til besøk. Aktivitetstilbud i regi kommunen stenges.

       

Alle arrangement i offentlig regi avlyses.

·         Alle politiske møter med unntak av Formannskap avlyses.

·         AKSET kultur- og skolesamfunn stenges. Dette innebærer foruten skole og sfo også kulturhus, bibliotek, idrettshall og andre aktiviteter som er knyttet til AKSET.

·         «e@» og «Bua» stenges.

·         Svømmehallen i Mosvik stenges.

·         Alle skole- og barnehagebygg/offentlige bygg stenges helt for all aktivitet.

·         Alle idrettshaller og organiserte idrettsaktiviteter avlyses.

·         Kulturelle sammenkomster og frivillige arrangement som feks. øvinger, konserter og forestillinger avlyses. 

·         Vi anmoder også om at en ikke oppsøker treningssentre.

·         Innbyggere fra Inderøy som arbeider på Frosta, skal ikke møte på arbeid, på samme   måte skal innbyggere fra Frosta som arbeider i Inderøy, ikke komme på arbeid.

 

·        Vi oppfordrer befolkningen til å holde seg hjemme, unngå offentlig transport og redusere sosial omgang til det minimale.

·         Fastlegekontorene stenges ikke, kontakt tas per telefon.

·         Alle bedrifter og virksomheter oppfordres til å innføre restriksjoner og gjøre tilpasninger, slik at arbeid kan foregå mer skjermet enn vanlig, gjennom nettbaserte løsninger o.l.

 

Konsekvenser og effekter følges tett, og disse blir daglig vurdert av kommunens ledelse og kommuneoverlege.

 

Begrunnelse for tiltakene

Selv om det foreløpig ikke er konstatert smittetilfeller i Inderøy kommune, er det viktig å begrense spredningen av viruset. 
Vurderingene er gjort i henhold til smittevernloven, og støttes av administrativ og politisk ledelse.

 

Mediekontakt

Rådmann Peter Ardon

Telefon: 47381707                                                                          Sentralbord: 74124200

Skjema