A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Inderøy videregående skole

Pressemelding - Inderøy kommunes kulturpris 2018

Kulturprisen 2018 til Inderøy videregående skole.

Hovedutvalg Folk har i møte 15.05.2018 besluttet av Inderøy kommunes kulturpris 2018 tildeles Inderøy videregående skole. Skolen er en hjørnestein i kommunens kulturliv og sentral institusjon i utvikling av kulturlivet i hele regionen.

I begrunnelsen for tildelingen heter det:

Inderøy videregående skole ble etablert i 1983/1984 med musikklinje, helse og sosialfag og allmennfaglig linje - og senere også dans og drama. Til tross for diskusjoner om lokaliteter og lokalisering, har skolen vært en suksess fra starten. Skolen har hele tiden drevet en sterkt utadvendt virksomhet med konserter og forestillinger. Dette har gitt mange fine kulturopplevelser samtidig som det har gitt ringvirkninger for det lokale kulturlivet.

Inderøy videregående skole har, over år, vært en sentral aktør i utvikling av de estetiske fag i Trøndelag. For mange ungdommer fra kommunen og fylket, har skolen vært en viktig arena i oppstarten på en videre karriere. På listen over tidligere kulturprisvinnere i Inderøy kommune, finnes tre tidligere elever ved skolen.

Skolen har også vært en viktig arena for utvikling av dyktige og engasjerte elever som siden har blitt dyktige ansatte innen skole og kulturskole. Et annet viktig aspekt er at skolen har rekruttert mange til lederoppgaver/dirigentjobber i det frivillig kulturlivet; her: bl.a. korps og kor.

Inderøy videregående skole har i alle år samarbeidet med andre kulturinstitusjoner i kommunen og fylket. Skolen har også knytter til seg ressurspersoner som er viktige bidragsytere i lokalsamfunnet.

Dette har gitt kraft og styrke til kulturlivet i kommunen samtidig som det er en viktig faktor for at Inderøy omtales som «kulturkommunen». Ved etableringen av AKSET – kultur og skolesamfunn, er Inderøy videregående skole en viktig samarbeidspartner for kommunen og Inderøy kulturhus. 

Inderøy videregående skole er en skole med stor kreativitet. Dette er viktig for at Inderøy skal videreutvikle sin posisjon som kulturkommune. Samtidig er det et grunnlag for lokalsamfunns-utvikling, næring og reiseliv.

Inderøy kommune gratulerer med prisen og ønsker skolen mange fine år fremover.

Prisen består av et diplom som er lagd av forfatter og illustratør Kari Stai og et pengebeløp. Ordfører overrekker prisen til fylkesordfører Tore O. Sandvik og rektor ved Inderøy videregående skole Petter Skjervold på AKSET kultur- og skolesamfunn fredag 15. juni.

 

For ytterligere spørsmål kontakt ordfører Ida Stuberg (98811596).

Skjema