A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Pressemelding om flytting av leikeapparat ved Mosvik skole

Her kan du lese en pressemelding om flytting av leikeapparat fra Mosvik skole, 26.01.2022

Pressemelding 26.01.22, vedrørende flytting av leikeapparat fra Mosvik skole

 

Gjenbruk

Tirsdag ble det flyttet et leikeapparat fra Mosvik skoles område. Apparatet ble flyttet til det nye oppvekstsenteret som er under oppføring.

Tidlig i byggeprosjektet til det nye oppvekstsenteret i vest i Inderøy, ble det gjort en vurdering av hvilke apparat og hvilket utstyr som kan gjenbrukes fra Mosvik skole, Lyngstad skole og barnehage og Utøy skole og barnehage. Gjenbruk er viktig både av miljømessige og økonomiske hensyn. Denne vurderingen og prioriteringen av gjenbruk er politisk behandla, både i form av skisseprosjekt (vedtak i Formannskap 20.03.2020) og som forprosjekt (i Kommunestyret 24.08.2020).

Informasjon til elever og foresatte, ansatte og rektor

Når det gjelder flytting av leikeapparat i går, tirsdag 25.01, ble det ikke kommunisert på en god måte i forkant. Her svikta det både i informasjonen til elevene, til rektor og ansatte og til foreldrene. Det å gå på skolen når det skal bygges og flyttes, planlegges og forventes, er både krevende og spennende. Det er helt nødvendig med god informasjon om hva planen er, hvilken rekkefølge som gjelder, hva skal skje når, og hvorfor. Det er vesentlig å få beskjed i god tid før en griper inn i uteområder på skolene. Kommunen beklager mangel på kommunikasjon om flytting av leikeapparatet.

Ferdigstillelse 1. juni

Overlevering av nytt oppvekstsenter skal skje i juni, og uteområdet 1. august. I løpet av de neste månedene skal arbeidet både innendørs og utendørs sluttføres. Det er store uteområder som skal være ferdig før fristen, og det er lagt opp en framdrift for å sikre at enkeltjobber ikke kommer i veien for hverandre. Leikeapparat og installasjoner skal monteres og området rundt apparatene skal ferdigstilles etterpå. Tida fram til planlagt sluttføring er knapp, og det er ikke praktisk gjennomførbart å la gjenbruksapparatene stå til skoleslutt.

Tida fram til 1. juni

Framover er det viktig å forbedre informasjonen om hva som skal skje når i byggeprosessen. Det vil bli lagt ut en oversikt over hva som skal flyttes av leikeapparat og andre ting, og når dette er planlagt i prosjektplanen.

Prosjektleder kommenterer følgende om det videre arbeidet:

  • Entreprenøren jobber nå med å få gjort unna grunnarbeider rundt bygningen for å gi plass til tømrere m.m. som nå straks skal begynne å gjøre ferdig fasaden. Det vil bli særdeles vanskelig å komme til her etterpå uten å forstyrre arbeidet på bygningen, og det var derfor nødvendig å hente husken fra Mosvik nå. Denne skal stå vest for bygget ved 1. og 2. klasse sin inngang. Her kunne en helt klart hatt tidligere varsling fra utførende for å kunne informert berørte i forvegen, men slik ble det dessverre ikke. Entreprenøren varsler nå at de ikke skal hente flere apparat før i slutten av februar tidligst. De får levert nyinnkjøpte apparat i uke 8, og fortsetter montering av apparater fortløpende etter det.  Det er og begrensninger på transportmuligheter oppover tomta etter hvert som lysmaster og lignende blir montert. Større gjenbrukselement, som en grillhytte fra Utøy skole må derfor flyttes før lysmastene monteres.

Tilsvarende må apparatene som skal ha flis som fallunderlag monteres så tidlig at en få lagt på plass fallunderlaget, og gjort ferdig grøntarealene rundt etterpå. Når grøntarealene er på plass, er det ikke mulig å komme til området med gravemaskin uten å ødelegge det som er gjort.

Alt dette medfører et behov for å hente gjenbruksapparatene før skolene og barnehagene er ferdige med sitt skoleår/barnehageår. Bygningen skal etter planen overleveres tidlig i juni, og utomhusanlegget rett over fellesferien. Det vil si at det er bare tiden og veien for å få dette på plass.

Etter at anlegget er overlevert, vil en kunne gjøre vurderinger om ytterligere gjenbruk da en ikke hadde økonomisk ramme til å legge inn flere elementer enn det som er lagt inn da forprosjektet ble behandlet. Det er for eksempel en grillhytte ved Lyngstad barnehage som ansatte ser for seg å kunne gjenbruke oppe i naturtomten i tillegg til den fra Utøy skole.

 

 

 

 

Skjema