A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Pressemelding om hjelp til ukrainske flyktninger i Inderøy, 16.03.2022

Vi forbereder oss på å ta imot ukrainske flyktninger.

Vi forbereder oss på å ta imot ukrainske flyktninger.

Bosetting

Inderøy kommune er av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bedt om å vurdere kapasitet for å bosette flyktninger fra Ukraina.

 

Antall

Politisk og administrativ ledelse er innstilt på at Inderøy kommune stiller opp og bosetter ukrainske flyktninger. Kommunen har allerede tatt stilling til å bosette 32 flyktninger i 2022. Nå rigger kommunen seg for å ta imot inntil 50 flyktninger.

 

Kommunale tjenester

Kommunen jobber med å forberede tjenesteapparatet for å ta imot flyktningene. Det dreier seg både om bolig, helsetjenester, barnehage og skole, voksenopplæring og flyktningetjeneste. De ukrainske flyktningene har oppholdstillatelse under kollektiv beskyttelse.

 

Tilreisende ukrainere bes registrere seg hos politiet

For å få tilgang til ulike kommunale tjenester som helse, skole og barnehage er det viktig at alle tilreisende ukrainere registrerer seg hos politiet. Det skal avtales tid med Trøndelag politidistrikt, på tlf 73899090 eller e-post post.trondelag@politiet.no. Les mer på politiet sine nettsider.

I de tilfeller Inderøyninger tar imot privatboende, er det ønskelig at Inderøy kommune blir informert om dette, og dermed har oversikt over det antallet som kommer direkte fra Ukraina til Inderøy, uten å være innom ankomstsenteret i Råde.

Myndighetene er opptatt av at mennesker som kommer til Norge raskt skal komme i gang med livet igjen. Voksne bør komme tilbake til arbeid og utdanning, og barn og unge skal få begynne på skole og i barnehage igjen.

Vi kartlegger og skaffer oversikt

Nå flyktningene kommer vil vi bli kjent med dem, og hvilke ressurser og behov de enkelte har. Etter hvert som vi skaffer oss en god oversikt, vet vi mer om hva vi trenger.

Kommunen er takknemlig for det store engasjementet hos innbyggerne. Det har vært stor pågang fra folk som vil bidra med boliger, møbler og frivillig arbeid.

Alle henvendelser om flyktningsituasjonen, om mulige bidrag som frivillig – om dugnadsarbeid, utleie av bolig, eller om du har aktuelt utstyr liggende som du ønsker å gi bort, ønsker vi skal gå via e-post til postmottak@inderoy.kommune.no

Skjema