A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Prosjektbeskrivelse

Her er prosjektbeskrivelsen som ble levert til Utdanningsdirektoratet i februar 2008.

Visjon: Barn og elever i Inderøy kommune skal oppleve mestring og utvikle
en positiv selvforståelse i forhold til lesing.

Skjema