Psykisk helse og miljøtjenester

Tjeneste bistand funksjonshemmede i Inderøy kommune har ansvar for tilbud til mennesker med ulike funksjonshemminger.

Enheten tilbyr tjenester knyttet til Helse- og Omsorgstjenesteloven for slik å bidra til at den enkelte for mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Inderøy kommune har  bofellesskap og boliger for mennesker med utviklingshemming. Bofellesskapene Lautan, Årfall og Børgin er lokalisert på Straumen.  I bofellesskapene har alle egen leilighet med stue, kjøkken, bad, soverom og gang. Leilighetene er tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede.

Enheten tilbyr også avlastning.

Tjenestene innenfor enheten tildeles etter en individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak. Det er Forvaltningskontoret som har ansvar for dette.

 

 
 

Mer informasjon

Skjema