A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, 2019-2023

Rådet for likestilling av funksjonshemmede
Medlemmer Personlige varamedlemmer
Per Jensen Tove Grongstad
Halvor Stavrum Hans Henrik Nørholm
Elin Gjærde  
Roy Andor Staven  
Øystein Forr  
Arvid Nervik  
Politiske observatører Vara for observatører
Berit Røflo Indgul Ragnhild Vennes
Vårinn Andersen Melhus Izabela Vang

 

Leder: Per Jensen

Nestleder: Halvor Stavrum

 

Medlemmene representerer følgende foreninger:

Per Jensen: Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Halvor Stavrum: Norges Parkinsonforbund

Elin Gjærde: Norges Blindeforbund

Roy Andor Staven: SAFO/Norges Handikapforbund

Øystein Forr: Norges Handikapforbund

Arvid Nervik: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Skjema