error_outline
09. april kl. 14:48

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, 2019-2023

Rådet for likestilling av funksjonshemmede
Medlemmer Personlige varamedlemmer
Øystein Forr Tove Grongstad
Per Jensen Hans Henrik Nørholm
Halvor Stavrum  
Elin Gjærde  
Aino Nyeng  
Arvid Nervik  
Politiske observatører Vara for observatører
Berit Røflo Indgul Ragnhild Vennes
Vårinn Andersen Melhus Izabela Vang

 

Leder: Øystein Forr

Nestleder: Per Jensen

 

Medlemmene representerer følgende foreninger:

Øystein Forr: Norges Handikapforbund

Per Jensen: Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Halvor Stavrum: Norges Parkinsonforbund

Elin Gjærde: Norges Blindeforbund

Aino Nyeng: SAFO/Norges Handikapforbund

Arvid Nervik: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Skjema