error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Rådmannen - 5053 Inderøy kommune

Inderøy kommune er administrativt organisert etter en tonivåmodell.

Kommunedirektøren og enhetsledere utgjør den administrative linjeledelsen i Inderøy kommune.
 
Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og politisk nivå. Kommunedirektøren har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av alle politiske vedtak og for alle administrative vedtak fattet etter delegert myndighet. (lenke til delegasjonsreglement og rådmannsinstruks)
 
Hovedoppgavene er daglig ledelse av driften, løpende økonomistyring, organisasjonsutvikling og langsiktig planlegging som reflekterer kommunens ansvar som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler.
 
Kommunedirektøren har hovedansvaret for kontakten mot et stort antall eksterne samarbeidspartnere.
 
Kommunedirektør: Stein Erik Breivikås
Telefon.: 98021034
 
Assisterende kommunedirektør: Randi Tessem
randi.tessem@inderoy.kommune.no
Telefon: 90552822
 
Kommunedirektørens stabs- og støttefunksjon:
Stabs- og støtteenheten omfatter sentrale rådgiver- og støttefunksjoner. Rådgivere og øvrige støttepersonell betjener ledelse, medarbeidere og publikum.
 
 
Medarbeidere i stab til kommunedirektør:
 
Næringssjef Trygve Wannebo 
Telefon: 95216633
 
Personalsjef Jon Olav Heggli
Telefon.: 48066390
 
Personal- og utviklingsrådgiver Katrine Iversen
Telefon: 41930007
 
Økonomisjef Grethe Haugan Aasen
Telefon: 97120656
 
  
 
Sak, post, arkiv
Administrativ og merkantil støtte
Eiendomsskattekontor
Beredskap
Kvalitetssystem(overordnet)
Innkjøpsfunksjonen
 

 

Skjema