A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Rådmannen - 5053 Inderøy kommune

Inderøy kommune er administrativt organisert etter en tonivåmodell.

Rådmann og enhetsledere utgjør den administrative linjeledelsen i Inderøy kommune.
 
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og politisk nivå. Rådmannen har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av alle politiske vedtak og for alle administrative vedtak fattet etter delegert myndighet. (lenke til delegasjonsreglement og rådmannsinstruks)
 
Hovedoppgavene er daglig ledelse av driften, løpende økonomistyring, organisasjonsutvikling og langsiktig planlegging som reflekterer kommunens ansvar som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler.
 
Rådmannen har hovedansvaret for kontakten mot et stort antall eksterne samarbeidspartnere.
 
Rådmann: Peter Ardon
Telefon.: 74124203/47381707
 
Assisterende rådmann: Randi Tessem
randi.tessem@inderoy.kommune.no
Telefon:741 24 234/90552822
 
Rådmannens stabs- og støttefunksjon:
Stabs- og støtteenheten omfatter sentrale rådgiver- og støttefunksjoner. Rådgivere og øvrige støttepersonell betjener ledelse, medarbeidere og publikum.
 
 
Medarbeidere i stab til rådmannen:
 
Næringssjef Trygve Wannebo 
Telefon: 741 24 541
 
Rådgiver - utvikling, kvalitet og innkjøp Renate Trøan Bjørshol
 
Rådgiver oppvekst Heidi Henriksen
Telefon: 741 24 282
 
Personal- og organisasjonsrådgiver Jon Olav Heggli
Telf.: 741 24 216
 
Rådgiver økonomi Grethe Haugan Aasen
Telf.: 741 24 287
 
  
 
Sak, post, arkiv
Administrativ og merkantil støtte
Eiendomsskattekontor
Beredskap
Kvalitetssystem(overordnet)
Innkjøpsfunksjonen
 

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema