A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Budsjett 2018

Rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021

Rådmann Peter Ardon presenterer i møte 2.11 rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 – 2021.

Budsjett og økonomiplanen prioriterer tiltaksgjennomføring med grunnlag i kommunens overordnede planer, kommunedelplaner, temaplaner mv. Disse følges så langt økonomiske rammer tillater og så langt forutsetninger for prioriteringer ikke er endret. 
Budsjettet for 2018 omfatter forslag til gebyr- og betalingssatser og forslag til tilskudd innen kulturområdet.

Her finner du:
Rådmannens budsjettforslag
Rådmannens presentasjon

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan skal behandles politisk og legges ut til offentlig ettersyn etter formannskapet har gitt sin innstilling 22. november. Kommunestyret fatter endelige vedtak 11. desember.

Tips en venn Skriv ut

Skjema