A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Redusert foreldrebetaling i SFO

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en fulltids SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. til 4. årstrinn. For barn på 5. - 7. årstrinn med særskilte behov skal ordningen være gratis. 

Makspris for en SFO-plass er 2 465 kroner fra 1.8.2020, så hvis din familie samlet tjener 451.916,- kroner eller mindre i året, har du krav på rabatt. Dette tilbudet kalles redusert foreldrebetaling.

Søknadsfrist

For å få vedtak gjeldende fra 01.08, må det søkes innen 01.07.  Resten av året er søknadsfristen den 20. i hver måned. Et eventuelt vedtak blir fattet fra den 1. i påfølgende måned. Det må søkes på nytt for hvert skoleår.

 

Slik søker du

Du trenger disse vedleggene:

Før du skal søke må du finne fram siste års skattemelding (selvangivelsen), denne må legges ved søknaden du sender inn. Den er dokumentasjon på at du faktisk har krav på rabatt.

Hvis du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter. Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.

Hvis du er nyankommet til Norge og ikke har skattemelding, lønnslipper eller vedtak fra Nav, må du legge ved politiattest på oppholdstillatelse.

 

Fyll ut og send inn søknadsskjema:

Skjema - Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO.pdf

Husk at søknaden må sendes til den kommunen barnet er folkeregistrert.

 

Varighet

Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og er gyldig ut SFO-året. Du må sende ny søknad hvert år.

Du kan søke underveis i SFO-året hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall.

 

Betaling for kost

Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg til eventuell reduksjon i foreldrebetalingen.

 

Definisjon på husholdning

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Samboere er to ugifte personer over 18 år, som har felles barn eller har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold, i minst 12 av de siste 18 månedene.

Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen bli regnet ut fra inntekten til den som har samme folkeregistrerte adresse som barnet.

 

Tilsvarende ordning finnes for barnehage, les mer her.

 

Ved spørsmål – ta kontakt med Margrete Neergård Jensen

margrete.neergard.jensen@inderoy.kommune.no

Tips en venn  Skriv ut