Vannkran

Redusert vanntilførsel Røra

På grunn av anleggsarbeider i Åsalia på Røra kan det bli noe variert vanntilførsel i området Hellemshaugen/ Austadlia f.o.m. uke 23/13 og i ca 1. mnd. fremover.

 

(Vakttelefon vann 97020005)

Kommunalteknikk

Mer informasjon

Skjema