error_outline
25. oktober kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Reguleringsplan for Kjerknesvågen - kunngjøring av vedtak

Inderøy kommune ved kommunestyret har i møtet 19. mai vedtatt reguleringsplan for Kjerknesvågen. Planområdet omfatter det sentrale området på Kjerknesvågen avgrenset av Nessetvegen og Randavegen inkludert Nausthaugen.

I reguleringsplanen foreslås det innregulert 15 nye boligtomter som fortetting mellom eksisterende bebyggelse og nye tomter nord og øst for dagens sentrum. Planforslaget vil erstatte tidligere reguleringsplaner vedtatt i området.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jfr. også forvaltningslovens kap. VI, påklages til overordnet myndighet. Eventuell klage må framsettes skriftlig, og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen tre år fra denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningsloven kap. 15. Eventuelle krav framsettes skriftlig og rettes til Inderøy kommune.

Saksdokumentene kan lastes ned fra følgende lenker:

Samlet saksfremstilling       Reguleringsbestemmelser    Plankart    Planbeskrivelse

Skjema