A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Innherred Renovasjon - logo

Renovasjon

Drift besørges av Innherred Renovasjon.

Innherred Renovasjon IKS  er et interkommunalt selskap som eies av 9 kommuner, deriblant Inderøy.

Tømmeplaner 2017

Tømmeplan 2017

I år er tømmeplaner kun tilgjengelig på nettsiden til Innherred Renovasjon eller i appen «IR Tømmeplan»

 

Tømmeplan på web ligger her: ir.nt.no/web

Info om appen finner dere på ir.nt.no/app