A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Rentemidler

Rentemidler er renteinntektene fra innestående skogfond som står i bank (Grong sparebank). Opptjeningen skjer i perioden fra skogfond blir trukket i tømmeroppgjøret til skogeieren selv velger å bruke av innestående skogfond til å dekke investeringer i skogen sin. Skogeieren har ikke krav på disse rentene, men rentemidlene brukes til formål som skal komme skogbrukets fellesskap til gode.

 

Rentemidlene kan bare brukes i samsvar med godkjent budsjett. De enkelte kommuner skal hvert år utarbeide forslag til budsjett for neste års bruk av rentemidlene. Ca. 60 % av innvunne renter går til det stedlige skogeierandelslag (30 %), Landbruksdirektoratet (10 %) og Fylkesmann (20 %). Andre aktuelle poster i budsjettet kan være administrasjon av skogfondsordningen, skogfaglige arrangement, informasjonstiltak og teknisk utstyr. Budsjettet skal godkjennes av fylkesmannen.

Landbruksdirektoratet har ansvaret for forvaltningen av rentene.

Skjema