A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Retningslinjer for Bolystfond

Inderøy kommune gjorde et vedtak i kommunestyret den 17.06.2019 med å avsatte kr. 2 000 000,- i et Bolystfond.

Skjema