Retningslinjer for salg av kommunal eiendom i Inderøy kommune

Retningslinjer for salg av kommunal eiendom i Inderøy kommune finnes her.

Skjema