Røra Barnehage

Røra barnehage

Røra barnehage ligger sentralt plassert på Lensmyra, ca 800 meter fra Røra skole. I forbindelse med sammenslåinga med Lensmyra barnehage, flyttet Røra barnehage inn i nye lokaler i 2004. Barnehagen har 88 plasser fordelt på 3 avdelinger.
Kontaktinformasjon:

Styrer Anita Singsaas
Telefon: 95 80 50 64
anita.singsaas@inderoy.kommune.no

Tonetrall  90 29 99 17

Ole bolle1  48 01 23 52

Olle bolle 2  47 69 01 84 

Soltrall  48 01 22 88

Skjema