error_outline
12. april kl. 17:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Bilde av Rostadvegen

Rostadvegen oppgraderes med asfaltering

Les saksframlegg.pdf 

Kontrakt med utførende entreprenør er snart på plass, og anleggsarbeidene vil bli igangsatt så snart alle grunneiere er blitt kontaktet.

 

Vedtak i Formannskapet - 25.08.2010:

Vegen oppgraderes med asfaltering. Bevilgninger til vegopprustning i årets budsjett økes med kr. 1,25 mill. og låneopptaket økes med kr. 1,0 mill.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommunelovens § 13 (hasteparagrafen).


Vis større kart

Skjema