A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Vann

Rutiner ved vannledningsbrudd på offentlige ledninger

Det er ofte melding fra publikum som gjør oss oppmerksomme på feil i vanndistribusjonen.

Vi er derfor takknemlige og avhengige av innspill fra publikum. Vi ber likevel om at kommunens hjemmeside eller Facebook sjekkes før dere ringer.

Når uteseksjonen med vakttelefon er opptatt med å finne og reparere ledninger vil enhver telefonhenvendelse forsinke arbeidet.

Kommunens rutiner i forbindelse med vannledningsbrudd på offentlige ledninger:

  1. Melding om mulig brudd kommer inn.
  2. Søk etter lokalisering av ledningsbrudd.
  3. Etter at bruddet er lokalisert, settes arbeidet med reparasjon i gang umiddelbart. Abonnenter som er koblet til bruddledningen vil være uten vann til reparasjonen er ferdig.
  4. Når arbeidet er i gang og omfanget av lekkasjen er avdekket, kan en anslå når arbeidet er forventet ferdig
  5. Det sendes varsel pr SMS til berørte abonnenter.
  6. Kommunen sender laboratorieprøver. Friskmelding legges ut på kommunens informasjonskanaler.

Hva gjør abonnentene:

  1. Kok vatnet det første døgnet (se folkehelseinstituttets kokeråd)
  2. Når vannet kommer tilbake må siler renses på kraner. Spyl grundig med kaldt vann på laveste punkt i huset, til vannet blir klart.
  3. Det anbefales å ikke tappe varmtvann mens vannet er uklart.

Skjema