A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Samarbeidsutvalget (SU), Lyngstad skole og barnehage 2019-2020

Til medlemmer i Lyngstad SU/SMU 2019/20

2 fra elevrådet på skolen: Mathea Skjemstad og Annie Marie Leira

2 fra FAU barnehage Kristin Sakshaug Kirknes og Anders O. Fossum

2 fra FAU skole: Morten Vegard Tiller og Hilde Farbu

2 fra ansatte i barnehagen: Eva-Kristin Høvik og Bente Volan

2 fra undervisningspersonalet: Eva Norum Olsen og Tina Bremseth Fossum

1 fra andre ansatte i skolen: Bodil Oxaal Fossum

2 fra Inderøy kommune: Siv Furunes (politiker), Ann Kristin Gamlemshaug (enhetsleder/rektor)

 

Skjema