hender_cropped_-129x-104

Samtalegrupper for pårørende til alvorlig syke

Hensikten er å gi pårørende informasjon og redskap til å takle hverdagen med en alvorlig syk i familien. Tilbudet er gratis.

Målgruppe: Pårørende til pasienter med ulike typer uhelbredelig sykdom i Verran, Inderøy, Snåsa og Steinkjer.


Sted: Møterom på rehab.avd., Egge Helsetun


Tidspunkt: Fem kvelder, annenhver onsdag kl. 18.00 - 20.00


Oppstart: 13. nov 2013.


Tilbudet er gratis, men vi spleiser på kaffe/te og noe til. Dette er et samarbeid mellom kommunene Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer


Hensikt:
Gi pårørende informasjon og redskap til å takle hverdagen med en alvorlig syk i familien, bidra til å redusere de pårørendes belastninger, samt gi mulig-heter for å treffe andre i samme situasjon.


Innhold:
Ca 0,5 – 1 time med faglig innhold med eksterne og interne forelesere.


Tema:

  • Informasjon om det lokale tjenesteapparatet
  • Håp, mestring og livskvalitet
  • Informasjon fra NAV
  • Ernæring
  • Fysisk aktivitet og hjelpemidler

Den påfølgende timen er åpen for samtale og spørsmål. Samtalene ledes av kreftsykepleier/e.

Påmelding og informasjon:
Ta kontakt med Kerstin Enger, kreftkoordinator for Inn- Trøndelags-kommunene,
tlf 47 47 74 38 (09.00 - 15.00), eller på e-post: kerstin.enger@steinkjer.kommune.no

Last ned brosjyre om tilbudet her.

 

 

Skjema