error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Sandvollan skole ny skalert

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandvollan skole er en 1-7 barneskole med ca. 100 elever og ca. 20 ansatte. I tilknytning til skolen er det også egen skolefritidsordning, og vegg i vegg har vi Sandvollan barnehage. Hele oppvekstsentret er organisert som en enhet med en enhetsleder, en rektor i skolen og en styrer i barnehage.

Kontaktinformasjon:

Rektor/enhetsleder: Kirsti Wallum Alstad
 

Hovednummer: 74 60 51 30
SFO: 47 60 64 32

AtB

Skoleskyss Inderøy kommune

Trøndelag fylkeskommune behandler søknader om skoleskyss. Alle som har rett på skyss jfr. sin bostedsadresse blir av kommunen lagt inn som elever med skyssbehov hos ATB.

Skoleskyss grunnskole - ATB

Unntak er elever som søker fri skoleskyss på andre grunnlag. Ta kontakt med kommunen for avklaring:

 


Oppdatert: 16.06.2020

Månedsbrev november 2017

Månedsbrevet finner du her

Månedsbrev august

Månedsbrevet finner du her


Oppdatert: 01.09.2017
Kirsten Vist

Avtakking Kirsten Vist

Etter mange år som lærer ved Sandvollan skole ble Kirsten sin overgang til pensjonstilværelsen markert på en egen tilstelning 10.mars. Nåværende og tidligere kolleger møtte opp. Kirsten fikk velfortjent heder og ros. Hun mottok i tillegg KS-utmerkelse for lang og tro tjeneste i kommunen.

Vi ønsker Kirsten lykke til med den nye tilværelsen.

Lus

Lus

Det er oppdaget tilfeller av hodelus på skolen. Viktig at alle sjekker sine barn og starter kur hvis flere er smittet. Se skriv fra helsesøster.

Samarbeid

Resultat av foreldreundersøkelsen

Takk til alle som var med på foreldreundersøkelsen. Nå har vi gått gjennom rapporten i alle rådsorgan og laget en oppsummering.

Oppsummering foreldreundersøkelsen.