A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Sandvollan skole ny skalert

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandvollan skole er en 1-7 barneskole med ca. 110 elever og ca. 20 ansatte. I tilknytning til skolen er det også egen skolefritidsordning, og vegg i vegg har vi Sandvollan barnehage. Hele oppvekstsentret er organisert som en enhet med en enhetsleder, en rektor i skolen og en styrer i barnehage.

Kontaktinformasjon:

Rektor/enhetsleder: Torhild Buran 41 20 68 85
Torhild.Buran@inderoy.kommune.no

Hovednummer: 74 60 51 30
SFO: 47 60 64 32

Samarbeid

Referat fra SU og SMU

Referatetene finner du på de aktuelle datoene

13.02.18

07.06.18

03.10.18

06.05.19


Oppdatert: 23.05.2019

Informasjon fra AtB ang. skoleskyss

Her finner du inforasjonsbrev fra AtB.

Merk: det er ingen endring for de elevene med ordinært busskort.

Skolemiljøutvalg_150x113

Referat fra SU og SMU 30.11.17

Referatet finner du her.

Månedsbrev november 2017

Månedsbrevet finner du her

Månedsbrev august

Månedsbrevet finner du her


Oppdatert: 01.09.2017
Kirsten Vist

Avtakking Kirsten Vist

Etter mange år som lærer ved Sandvollan skole ble Kirsten sin overgang til pensjonstilværelsen markert på en egen tilstelning 10.mars. Nåværende og tidligere kolleger møtte opp. Kirsten fikk velfortjent heder og ros. Hun mottok i tillegg KS-utmerkelse for lang og tro tjeneste i kommunen.

Vi ønsker Kirsten lykke til med den nye tilværelsen.


Oppdatert: 14.03.2017