A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Sandvollan skole ny skalert

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandvollan skole er en 1-7 barneskole med ca. 110 elever og ca. 20 ansatte. I tilknytning til skolen er det også egen skolefritidsordning, og vegg i vegg har vi Sandvollan barnehage. Hele oppvekstsentret er organisert som en enhet med en enhetsleder, en rektor i skolen og en styrer i barnehage.

 

Kontaktinformasjon:

Rektor: Thomas Herstad 741 24 161, 91 15 65 66

Thomas.Herstad@inderoy.kommune.no

 

Assisterende rektor: Annvor Fjerstad 741 24 162

Hovednummer 741 24 160

SFO 741 24 168, 47 60 64 32

 

Kirsten Vist

Avtakking Kirsten Vist

Etter mange år som lærer ved Sandvollan skole ble Kirsten sin overgang til pensjonstilværelsen markert på en egen tilstelning 10.mars. Nåværende og tidligere kolleger møtte opp. Kirsten fikk velfortjent heder og ros. Hun mottok i tillegg KS-utmerkelse for lang og tro tjeneste i kommunen.

Vi ønsker Kirsten lykke til med den nye tilværelsen.


Oppdatert: 14.03.2017
Lus

Lus

Det er oppdaget tilfeller av hodelus på skolen. Viktig at alle sjekker sine barn og starter kur hvis flere er smittet. Se skriv fra helsesøster.

Samarbeid

Resultat av foreldreundersøkelsen

Takk til alle som var med på foreldreundersøkelsen. Nå har vi gått gjennom rapporten i alle rådsorgan og laget en oppsummering.

Oppsummering foreldreundersøkelsen.


Oppdatert: 08.12.2016
Skolemiljøutvalg_150x113

Referat fra møte i skolemiljøutvalget

Tirsdag 22.november møttes skolemiljøutvalget. Her tas elevene sitt læringsmiljø opp til vurdering. I møte er kommunen, foreldrene, ansatte og elevene representert.

Referat fra møte. PDF document ODT document

Foreldreundersøkelsen_150x132

Foreldreundersøkelsen

I uke 42 gjennomfører vi foreldreundersøkelsen. Det er obligatorisk for foresatte å svare på denne. Se rundskriv som sendes til heimene i uke 42.

Lenke for å svare på undersøkelsen.

Skolemiljøutvalg_150x113

Referat fra møte 04.10.16 i Samarbeidsutvalget

Referatet finner du her


Oppdatert: 10.10.2016
FAU

Referat fra møte i FAU 15.september

FAU ved skolen hadde første møte 15.september. De var opptatt av uteområde, svømming og foreldreskole. Referat fra møte.


Oppdatert: 19.09.2016
Undervisning

Ny rytme i skoledagen

Vi forsøker i år å legge om rytmen i skoledagen. Vi spiser tidligere, har mere sammenhengende friminutt alle samtidig og slutter litt senere tirsdag, onsdag og torsdag. Hensikten er å få en mer fast rytme i dagen og kortere undervisningsøkter.

08.00 - 08.15 Dørene åpnes, mulig å være på klasserommet 15 min
08.15 - 09.45 Undervisningsøkt 90 min
09.45 - 10.10 Friminutt 25 min
10.10 - 10.30 Mat 20 min
10.30 - 12.00 Undervisningsøkt 90 min
12.00 - 12.30 Friminutt 30 min
12.30 - 13.15
(12.30 - 14.00)
Undervisningsøkt tirsdag, onsdag og torsdag
(Undervisningsøkt mandag og fredag)
45 min
(90 min)

 

32 Andreas Hellan_150x113

Kjørerute og tider - skoleskyss 2016-17

Skoleskyssen i år besørges som vanlig av Hellan taxi. Se tider og kjørerute.


Oppdatert: 12.08.2016