error_outline
29. november kl. 10:53

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Sandvollan skole ny skalert

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandvollan skole er en 1-7 barneskole med ca. 100 elever og ca. 20 ansatte. I tilknytning til skolen er det også egen skolefritidsordning, og vegg i vegg har vi Sandvollan barnehage. Hele oppvekstsentret er organisert som en enhet med en enhetsleder, en rektor i skolen og en styrer i barnehage.

Kontaktinformasjon:

Fungerende rektor/enhetsleder: Mari Løvrød Erichsen
 

Hovednummer: 74 60 51 30
SFO: 47 60 64 32

AtB

Skoleskyss Inderøy kommune

Trøndelag fylkeskommune behandler søknader om skoleskyss. Alle som har rett på skyss jfr. sin bostedsadresse blir av kommunen lagt inn som elever med skyssbehov hos ATB.

Skoleskyss grunnskole - ATB

Unntak er elever som søker fri skoleskyss på andre grunnlag. Ta kontakt med kommunen for avklaring:

 


Oppdatert: 16.06.2020
Samarbeid

Referat fra SU og SMU

Referatetene finner du på de aktuelle datoene

13.02.18

07.06.18

03.10.18

06.05.19

25.02.20

04.06.20


Oppdatert: 15.06.2020

Informasjon fra AtB ang. skoleskyss

Her finner du inforasjonsbrev fra AtB.

Merk: det er ingen endring for de elevene med ordinært busskort.


Oppdatert: 08.12.2020
Skolemiljøutvalg_150x113

Referat fra SU og SMU 30.11.17

Referatet finner du her.

Månedsbrev november 2017

Månedsbrevet finner du her

Månedsbrev august

Månedsbrevet finner du her


Oppdatert: 01.09.2017