Sandvollan skole

Sandvollan skole ny skalert

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandvollan skole er en 1-7 barneskole med ca. 100 elever og ca. 20 ansatte. I tilknytning til skolen er det også egen skolefritidsordning, og vegg i vegg har vi Sandvollan barnehage. Hele oppvekstsentret er organisert som en enhet med en enhetsleder, en rektor i skolen og en styrer i barnehage.

Kontaktinformasjon:

Rektor/enhetsleder: Mari Løvrød Erichsen
 

Hovednummer: 74 60 51 30
SFO: 47 60 64 32

Skjema