A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Uteleik

Satsingsområder 2018-19

Livsmestring og digitalisering er hovedsatsinger i Kvalitetsplan for oppvekst 2018-21.

Bilde: Aktivitet, leik og vennskap er vesentlig for livsmestring. Takk igjen til FAU og ildsjeler blant foreldrene, som har satt opp nytt turnstaiv i skolestarten.

Sakshaug skole har 195 elever fordelt på 7 årstrinn. Skolen har 30 ansatte, som sammen med elevene og heimene kontinuerlig arbeider for et godt læringsmiljø. Elever og ansatte skal ha gode opplevelser sammen, erfare mestring og sosial tilhørighet. Gjennom kommunens fokus på livsmestring, skal både elever, foresatte og ansatte få mer kompetanse om fysisk og psyisk helse. Skolen skal videreutvikle sine planer for forebygging og håndtering av utfordringer. Skolen er en del av AKSET kultur- og skolesamfunn. Sammen med Inderøy ungdomsskole, videregående skole, kulturskole, bibliotek og kulturhus, samarbeider vi om det 13-årige skoleløpet og en helhetlig oppvekst, fundert på læring, kultur og helse. Bl.a. videreføres fjorårets suksessprosjekt estetisk læring, hvor noen av elever i alle skoleslagene lærte matematikk eller naturfag gjennom praktiskestetiske metoder. Elevene i 5. skal arbeide med gangetabellen sammen med en matematikklærer og en kunstlærer.
 
Lese- og skriveopplæring har høg prioritet, samt helhetlig tenkning rundt elever med ulike morsmål. Skolen skal dette skoleåret utarbeide en søknad om å bli dysleksivennlig skole, og vil bl.a. prøve ut Ipad i lese- og skriveopplæringa på 1. og 2. trinn. I nettverk sammen med Utøy skole og skoler fra Steinkjer kommune, skal vi lære av hverandres erfaringer med Ipad i undervisninga. 7. trinn får egen PC dette skoleåret, som en del av kommunens digitale satsing. De skal få trening i å bruke digitale lærebøker og pedagogiske nettressurser, i tillegg til å bruke PCen som lese- og skriveverktøy.
 

Skjema