A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Vennskapsspå 3

Satsingsområder 2019-20

Skolen deltar dette skoleåret i 3 større og mindre utviklingsprosjekter: Fagfornyelsen i samhandling med AKSET og utprøving av Ipad i lese- og skriveopplæringa (Desentralisert Kompetanseutvikling, DeKom), Inkluderende barnehage- og skolemiljø (Utdanningsdirektoratet).

Satsningsområder

Vi arbeider hele tida for et godt læringsmiljø på Sakshaug skole, og for å være «best i lag». Elever, foresatte og ansatte skal gjensidig inspirere og hjelpe hverandre til det beste for hver enkelt elev. Skolen/ AKSET/kommunen skal i år i gang med ei toårig satsing på Inkluderende barnehage- og skolemiljø (Udir).

Skolene i Inderøy arbeider mot å bli sertifisert som Dysleksivennlige skole. Gjennom systematisk kartlegging og oppfølging får elevene en god og kunnskapsbasert lese- og skriveopplæring. Skolen har elever med ulike morsmål, og vi arbeider med å utvikle felles kompetanse og helhetlig tenkning i samarbeid med foresatte og Inderøy kommune.
 

AKSET kultur- og skolesamfunn

Sakshaug skole er en del av AKSET kultur- og skolesamfunn. Sammen med Inderøy ungdomsskole, videregående skole, kulturskole, bibliotek og kulturhus, samarbeider vi om det 13-årige skoleløpet og en helhetlig oppvekst, fundert på læring, kultur og helse.

Skjema