A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Offentlig ettersyn budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021

Formannskapets innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 inklusive gebyr- og betalingssatser er lagt ut til offentlig ettersyn.

Formannskapets innstilling finner du på kommunens hjemmeside - Innsyn - formannskapet 22.11.17. Oppdaterte budsjettskjema finnes her.

 

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplandokumentet 2018 – 2021 finnes på kommunens hjemmeside, og ved kommunens servicetorg.


Høringsfrist er 7. desember 2017:
Skriftlig uttalelser sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy, eller på epost til postmottak@inderoy.kommmune.no

Budsjett 2018

Rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021

Rådmann Peter Ardon presenterer i møte 2.11 rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 – 2021.

Budsjett og økonomiplanen prioriterer tiltaksgjennomføring med grunnlag i kommunens overordnede planer, kommunedelplaner, temaplaner mv. Disse følges så langt økonomiske rammer tillater og så langt forutsetninger for prioriteringer ikke er endret. 
Budsjettet for 2018 omfatter forslag til gebyr- og betalingssatser og forslag til tilskudd innen kulturområdet.

Her finner du:
Rådmannens budsjettforslag
Rådmannens presentasjon

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan skal behandles politisk og legges ut til offentlig ettersyn etter formannskapet har gitt sin innstilling 22. november. Kommunestyret fatter endelige vedtak 11. desember.

Offentlig ettersyn budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020

Formannskapets innstilling til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 inklusive gebyr- og betalingssatser m.m. er lagt ut til offentlig ettersyn.

Formannskapets innstilling finner du på kommunens hjemmeside - Innsyn - formannskapet 23.11.16.

 

Rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplandokumentet 2017 – 2020 finnes på kommunens hjemmeside, og ved kommunens servicetorg.


Høringsfrist er 8. desember 2016:
Skriftlig uttalelser sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy, eller på epost til postmottak@inderoy.kommmune.no

Skarnsundbrua

Rådmannens forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020

 

Rådmannens forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020 for Inderøy kommune foreligger pr 3. november. Budsjett og økonomiplan skal behandles politisk. Kommunestyret fatter endelige vedtak 12. desember.

Budsjett og økonomiplanen prioriterer tiltaksgjennomføring med grunnlag i kommunens overordnede planer, kommunedelplaner, temaplaner mv. Disse følges så langt økonomiske rammer tillater og så langt forutsetninger for prioriteringer ikke er endret. 

Vedlagt budsjettet følger forslag til gebyr- og betalingssatser, forslag til tilskudd innen kulturområdet samt enhetenes virksomhetsplaner for 2017.

Alle dokumentene som danner grunnlaget for forslaget til budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 finner du her

Rådmannens budsjettforslag uten vedlegg finnes også i web-versjon.

 

Årsregnskap og årsberetning 2014

Behandles av kommunestyret 26. mai 2015

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Vedtatt av kommunestyret 11.12.2013