A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Spiren SFO

Oppstart på SFO

SFO åpner igjen etter ferien tirsdag 4. august.

Søknadsfrist for oppstart i august er 1. juni. Fortløpende opptak videre utover skolåret. Søknadsskjema: https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1065&ouref=1756
Samme søknadsskjema brukes for endring av oppholdstid.

Oppsigelsestid er 2 mnd. fra 1. i neste måned. Oppsigelsen skal være skriftlig (f.eks. e-post).

SFO er stengt 5 dager i året p.g.a planleggingsdager. Skoleåret 2020-21 har vi stengt 3., 12. og 13. august (åpen 14. august), 23. november og 19. mars. 

Bøker

Sommerstengt SFO

Endringer av uker for sommerstengt barnehage og SFO: Kommunale barnehager og SFO holder sommerstengt uke 28, 29, 30 og 31 (5. juli-5. august)

http://www.inderoy.kommune.no/sommerstengt-barnehage-og-sfo.6180726-412237.html

Vi minner om at det er 2 måneders oppsigelse på SFO, så de som ikke ønsker å ha SFO-plass fra 5. august må si opp innen 1. juni.

Vi gjør oppmerksom på at SFO vil være stengt 12.-13. august p.g.a. planleggingsdag.
14. august er åpen, 1. skoledag er 15. august.

SFO

Informasjon om SFO

Her følger aktuell informasjon om SFO.

03 Kulturkompis instrumenter

Kulturkompis

Kulturkompis 2014-15 vil være et tilbud for 2.-4. trinn. Elevene vil i år få være med på "Rytmefabrikk" og "Det magiske fjellet".

Infoskriv om Kulturkompis 4. trinn og Kulturkompis 2.-3. trinn.

Kunnskapsministeren og Kulturkompis

Kulturkompis

- et tilbud fra kulturskolen til alle 1.-4.klassinger i løpet av skoleåret 2013-14.