A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Prosjektkoordinator Signe

Signe klar for sommeraktiviteter!

Signe Kjesbu Ottersland er tilsatt som prosjektkoordinator for Sommerskolen 2021. Hun skal informere, ta i mot påmelding og koordinere mange ulike aktiviteter i løpet av sommeren.

Signe er 20 år og har vokst opp i Inderøy. Hun har sjøl vært aktiv både innen idrett og kulturskole i sin oppvekst, og er i gang med å utdanne seg til lektor i idrettsfag ved NTNU. Nå gleder hun seg til å være aktiv sammen med barn og ungdom i Inderøy i sommer!

Kontaktinfo: Signe.Kjesbu.Ottersland@inderoy.kommune.no   
 

Skjema