A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Planleggingsdager 2019/2020

Barnehagen har 5 planleggingsdager og 1 tilretteleggingsdag i løpet av ett barnehageår og da er barnehagen stengt.
Disse er:
05.08.19: Tilretteleggingsdag
06.09.19: Intern planleggingsdag
29.11.19: Felles planleggingsdag

27.01.20: Intern planleggingsdag
09.03.20: Felles planleggingsdag
22.05.20: Intern planleggingsdag
 

 

FORUT Festival!

Røra Barnehage arrangerer FORUT Festival tirsdag 5.november 2019 fra kl.10-16.00.
I år er det ekstra grunn til å feire barnekonvensjonen som fyller 30 år. Den slår fast at alle under 18 år er barn og at alle har de samme rettighetene og behov for spesiell beskyttelse. Både barnekonvensjonen og FNs bærekraftsmål er viktige temaer i FORUTs aksjoner i barnehager og skoler i Norge.
Barns rettigheter er et av de viktigste temaene i FORUTs utviklingsprosjekter i Nepal, India, Sri Lanka, Malawi, Zambia og Sierra Leone.
Inntektene fra FORUT festivalen går til disse prosjektene.