error_outline
09. april kl. 14:48

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Planleggingsdag 12.august

Alle ansatte i Inderøybarnehagen var "samlet" for en felles planlegginsdag.
Vi var samlet gjennom både Teams og noen i Akset, og med Covid 19 og smittevernhensyn godt ivaretatt, så fikk vi en faglig interessant og veldig aktuell innføring i profesjonell klokskap.
Profesjonell klokskap utvikles når man både bygger yrkesutøvelse på kunnskap man har fått tilgang til gjennom utdanning og forskning, og på den praksisrelaterte kunnskapen man utvikler gjennom erfaring fra å håndtere praktiske og moralske utfordringer.
Det er ulike kjennetegn på utøvelse av profesjonell klokskap, og vi fikk en god og grundig gjennomgang i hva dette betyr for vår egen praksis og profesjon.
En fin og lærrerik dag, til god nytte ift videre utviklingsarbeid og kompetanseheving på barnehagen.


https://www.facebook.com/Eirik.J.Irgens.2Work/photos/a.107473249602722/1095362427480461/

Planleggingsdager 2020/2021

Barnehagen har 5 planleggingsdager og 1 tilretteleggingsdag i løpet av ett barnehageår og da er barnehagen stengt.
Disse er:
03.08.20: Tilretteleggingsdag
12.08.20: Felles planleggingsdag

23.11.20: Felles planleggingsdag
04.01.21: Intern planleggingsdag
19.03.21: Felles planleggingsdag
14.05.21: Intern planleggingsdag
 

 

Årsplan Røra barnehage

Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse.

Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet, og en informasjon til foreldre om hva vi fokuserer på dette barnehageåret. Dette arbeidsdokumentet skal være retningsgivende for personalet slik at barnehagen blir styrt i en bevisst og tydelig retning.  

I tillegg til årsplanen jobber vi ut fra kvalitetsplan for oppvekst, og andre handlingsplaner og arbeidsdokument. Målet med handlingsplaner, verdidokument og arbeidsdokument er å få best mulig fram barnehagens teoretiske forankring og mer langsiktige mål vi setter oss.