A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Siste versjon av rom- og funksjonsprogrammet for oppvekstsenteret

Rom og funksjonsprogram

Basert på innspill og brukermedvirkningen har Norconsult sendt over en ny versjon av rom- og funksjonsprogrammet for oppvekstsenteret.

Etter gjennomføring av tredje, og siste, brukermedvirkningsrunde i skisseprosjektet, har Norconsult sendt over den siste versjonen av rom- og funksjonsprogrammet for oppvekstsenteret.

Rapporten inneholder prinsipper for arbeidet og utforming av anlegget, brukerinnspill, funkjsonsbeskrivelser, arealprogram og bruksbeskrivelser for arealene.

Rom- og funksjonsprogrammet omhandler hvordan funksjoner og aktiviteter i oppvekstsenteret kan plasseres i forhold til hverandre, og hvordan alle brukere kan utvikle seg i trygge og stimulerende rammer. Programmet gir funksjonskrav og arealrammer for videre prosjektering gjennom utviklings- og designfasene, detaljprosjekt og utføring. Programmet skal også gi grunnlag til den videre utviklingen av oppvekstsenteret, slik at anlegget kan bli en pedagogisk, sosial og kulturell arena for barnehagebarn, elever, foreldre, ansatte og nærmiljø.

Hele dokuimentet kan leses her.

Tips en venn  Skriv ut