error_outline
17. september kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Formålet med NMSK-midlene i skogbruket er å stimulere til økt verdiskapning, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt.