A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Skoleskyss

Retningslinjer for skoleskyss

Fylkestinget vedtok den 25. april 2018 Retningslinjer for skoleskyss i sak 67/15.

Overordna leseplan _bilde

Overordna leseplan for Inderøy kommune er ferdigstilt

Planen gjelder for barn og ungdom i alderen 0 – 16 år; barnehagene, småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Kvalitetsmelding for grunnskolen 2016-2017

Rådmannen har, i møte for hovedutvalg Folk 05.09, lagt fram Kvalitetsmeldingen for grunnskolen 2016-2017.

 

Retningslinjer for utsatt og fremskutt skolestart i Inderøy kommune

Her finnes retningslinjer samt søknadsskjema for utsatt og fremskutt skolestart.

Ny enhetsleder/rektor ved Sandvollan skole og barnehage

Torhild Buran fra Levanger er ansatt som ny enhetsleder/rektor ved Sandvollan skole og barnehage.

Hun vil tiltre i stillingen i løpet av oktober etter nærmere avtale.

MOT-sangen utført av elever fra 6

Sammen for et positivt skolemiljø

Vi inviterer til markering i Muustrøparken fredag 8. september. Tradisjonen tro samles elever fra 6. trinn og oppover, fra alle skolene i Inderøy, til en felles markering mot mobbing og for et trygt og godt skolemiljø i forbindelse med Vennskapsuka.

Dialogmøte oppvekst 03.04.17

Dialogmøte i AKSET 3.april

Ordfører og rådmann i Inderøy kommune inviterte til dialog vedrørende kvalitet i barnehagen og skolen i Inderøy mandag kveld.

Deltakere var ordfører, politikere i hovedutvalg FOLK, medlemmer i FAU/SU/IKFU og Ungdomsråd, rektorer, styrere, tillitsvalgte og administrasjonen i Inderøy kommune.

 

TEMA:

TILSTAND FOR BARNEHAGE OG SKOLE I INDERØY KOMMUNE

                                                                                                                  

Program:

 • Kulturelt innslag; Gullfisk-rockerne og Emilie Heggdal

 • Velkommen og innledning ved ordfører Ida Stuberg

 • Status for skole og barnehage i Inderøy ved assisterende rådmann Randi Tessem

  • Status etter vedtak om skoleutredning i september 2016

  • Barne- og elevtallsutvikling

  • Brukerundersøkelser; barnehage og skole

  • Resultat nasjonale prøver

  • Resultat for avgangselever

  • Rapport fra SSB om skolers bidrag til elevenes læring

  • Tilstandsrapporten for grunnskolen 2015-2016

 

 • Ny revidert kvalitetsplan for oppvekst (skole og barnehage)

  • Satsingsområder

 • Kafé-dialog

  • Muligheter og utfordringer

 • Oppsummering ved leder i hovedutvalg FOLK Steinar Klev

Inderøyskolen i utvikling!

Torsdag den 8. februar gjennomførte lærerne i Inderøy fagøkter med bidragsytere fra Nord universitet. Lærerne var i tre grupper, hvorav ungdomsskolen var for seg. Økten baserte seg på ungdomstrinn i utvikling. Arve Torshaug snakket til ungdomsskolelærerne om: " Relasjonskompetanse som grunnleggende ferdighet" . ( Bilde nr. 1) For en del av lærene på små og mellomtrinnet ble leksjonen på engelsk, med Heidi Grosch som foreleser. Kreativitet i undervisningsmetodikk ble viet oppmerksomhet.( Bilde nr. 2) Den tredje gruppen av lærere fikk høre entusiastiske Edgar Alstad snakke om: " Regning som ferdighet i alle fag." Gruppen fikk også anledning til å prøve ut og erfare. ( Bilde nr. 3) Det ble ei god ettermiddagsøkt for lærerne i Inderøyskolen, som stadig er på jakt etter å bli bedre!

Forelesning 25. november med Trine Kristiansen Tessem

Felles planleggingsdag for skole og barnehage fredag 25. november

På planleggingsdag for barneskolene og barnehagene fredag 25.november, hadde rådgiver Tine Kristiansen Tessem fra KORUS Midt-Norge, en forelesning med tema Barns psykiske helse; forebygging, signaler og samtaler med barn og foreldre.

 

Programmet bestod av noe teori, dialog rundt utfordringer, case og diskusjoner rundt bordene.

Dette er et svært viktig tema som man skal jobbe mer med framover innenfor oppvekstområdet på Inderøy.

 

Alle ansatte på barneskolene og de kommunale barnehagene var tilstede i AKSET.