A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Til hemmeside skole

Skolene åpner igjen for 1.-4. trinn, mandag 27. april

Mandag 27. april åpner barneskolene for elever i 1.-4.trinn og tilbud om skolefritidsordning (SFO).

Tilbud til elever med særlige behov og elever der foresatte har samfunnskritiske funksjoner/oppgaver, videreføres for elever fra 5.-10. trinn.

Det vil sendes ut et felles skriv til alle foresatte før helga, og skolene vil sende ut informasjon til foresatte på hvert trinn om organisering og opplegg for kommende uker.

Noen stikkord:

  • Skolene følger Smittevernveileder for skoler sin anbefaling når det gjelder inndeling av elevene i mindre grupper
  • Skolene skal legge til rette for mye utetid/faste turdager
  • Informasjon om skoleskyss
  • Informasjon om SFO-tilbudet og brukerbetaling

Vi minner om myndighetenes oppfordring til felles dugnadsinnsats for å redusere smittefaren.

Skjema