A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Skoleskyss

Inderøy kommune søker om skoleskyss for alle elever som har krav på dette våren før kommende skoleår.

Regelverket for skoleskyss er:

Hvem kan få fri skoleskyss?

Elever som har:

  • Over 2 km. gangvei i 1. klasse
  • Over 4 km. gangvei i 2.-10. klasse
  • Sykdom eller skade som gjør skyss nødvendig uavhengig av gangavstand mellom hjem/skole/SFO
  • Særlig farlig eller vanskelig skolevei

 

Se for øvrig informasjon på AtB sine nettsider.

 

I tillegg har Inderøy kommune vedtak på at følgende veier utløser skoleskyss.

Kommunen betaler som hovedregel ikke skoleskyss for elever i 1. kl. som har mindre enn 2 km skoleveg eller for elever i 2.- 7. kl. som har mindre enn 4 km skoleveg. Kommunen dekker likevel skoleskyss til følgende elever som anses å ha særlig trafikkfarlig skoleveg.

1. Elever i 1.-7. klasse som ferdes langs E-6, fv. 755 og fv. 761 hvor det ikke er tilrettelagt med gang-/sykkelvei.

2. Elever i 1.-4. klasse som må ferdes langs fv. 229 og fv. 221 hvor det ikke er tilrettelagt med gang-/sykkelvei.

 

Fv. 755 = Utøyvegen og Inderøyvegen

Fv. 761 = Straumen / kommunegrensen ved Kroks

Fv. 229 = Fv. 6936 – Gangstadhaugen/Røvik

Fv. 221 = Fv. 6930 - Flagvegen

 

I tillegg har elever som bor på Sundnesnesset rett til skoleskyss 1.-4. trinn på grunn av farlig kryssing av fv. 755.

Dette har de inntil nytt kryss mot Kvistadbakkan er ferdigstilt.

 

Dersom du/dere kommer ny til vår kommune, og barnet har behov for skoleskyss,  ber vi deg se på og evt. fylle ut følgende skjema:

Søknad om grunnskoleskyss

Ved delt bosted ber vi deg/dere fylle ut følgende skjema

 

Dersom du/dere vurderer at barnet sin skolevei er særlig farlig eller vanskelig, og deres adresse ikke hører under de kommunen har klassifisert som farlig skolevei, har vi skjemaet Søknadsskjema farlig skolevei du likevel kan søke om skyss.

Tips en venn  Skriv ut