A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kommunevåpen for Inderøy

Slik blir kommunestyret 2019-2023

Valgresultatene er klare og slik blir kommunestyret i Inderøy de kommende fire årene. 

Senterpartiet: 11 representanter

Arbeiderpartiet: 7 representanter

Høyre: 3 representanter

SV - Sosialistisk Venstreparti: 2 representanter

Miljøpartiet De Grønne: 1 representant

Kristelig Folkeparti: 1 representant

 

Utdrag fra møteboka som viser kandidatkåringer, valgte representanter og vararepresentanter.

Møteboka ble godkjent i møte i Valgstyret 10.09.2019.

 

Økt valgdeltakelse

Oppmøteprosenten i Inderøy var på 71,45%. Dette er en økning i forhold til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 da oppmøteprosenten var på 66,9 %.

 

Skjema