A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
mobilskole1_150x53

SMS som meldingsbok

Vi bruker SMS som meldingsbok. Her melder foresatte fravær innen klokken 07.45. I tillegg bruker SMS til beskjeder.

Rutinebeskrivelse. PDF document ODT document

Skjema