A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Årshjul_spillemidler

Søknader om spillemidler for søknadsåret 2020

De lag og foreninger som planlegger å søke spillemidler for 2020 må melde inn dette til kommunen innen 1. mai 2019. Dette fordi man skal få vurdert om anlegget er noe man vil ha med inn i handlingsprogrammet, som er en kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

Skjema