A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Søknadsskjema, SFO

Søknad om SFO-plass skal skje via nettet. Gå inn på siden for å finne lenken til skjemaet. Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å få gjort dette.


Lenke til søknadsskjemaet om SFO-plass:

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1065&ouref=1756
 

 

Skjema