A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Søknadsskjema

Barnehage og skole

Søknadsskjema barnehage

Søknadsskjema SFO

 

Byggesaksblanketter

Byggesaksblanketter

 

Eiendomsskatt

Klage/endring/Fritak

 

Gravemelding

Gravemelding PDF document ODT document

 

Jobbsøknad

Opplysninger om ledige stillinger finner du her: www.inderoy.kommune.no/ledige-stillinger

Jobbsøknadsskjema for ledige stillinger

Jobbsøknadsskjema for ledige lærerstillinger

 

Kultur og fritid

Søknadskjema kulturskolen

Kulturmidler - Prosjekttilskudd

Kulturmidler -  Driftstilskudd

Kulturmidler - Tilskudd til arrangement

Kulturmidler - Anleggsmidler PDF document ODT document (Nytt skjema kommer, gammelt skjema benyttes foreløpig)

 

Motorferdsel

Motorferdsel i utmark og vassdrag

 

Næringsfond

Mer informasjon om Næringsfond her

Kommunalt næringsfond

Inn-Trøndelag regionalt fond

 

Omsorgtjenester

Skjema om helse- og omsorgstjenester (Samtykkeskjema på side 2 fylles ut og følge med søknaden.)

Søknad om leie av kommunal bolig

Skjema Transporttjenesten for funksjonshemmede i Nord Trøndelag  OBS!  (Skjema om legeerklæring, se under, MÅ også følge med søknaden)

Skjema Legeerklæring  (må følge med søknad om TT-kort.)

Skjema parkeringstillatelse for forflyttningshemmede

 

Oppmåling

Søknad om deling/justering av grunneiendom

Erklæring om arealoverføring

Erklæring om konsensjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.

Krav om sammenslåing

Tinglysning

 

Skjenkebevilling

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende

Skjenkebevilling

 

Vann og avløp

Søknad for tilkobling vann og avløp

Melding om montering av vannmåler

 

 

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema