error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Søknadsskjema

Barnehage og skole

Søknadsportal barnehage og SFO

Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

 

Byggesaksblanketter

Byggesaksblanketter

 

Eiendomsskatt

Klage eiendomsskatt

 

Gravemelding og varslingsplan veg

Gravemelding

Varslingsplan veg

 

Kultur og fritid

Søknadskjema kulturskolen

Kulturmidler - Prosjekttilskudd

Kulturmidler -  Driftstilskudd

Kulturmidler - Tilskudd til arrangement

Kulturmidler - Anleggsmidler

 

Motorferdsel

Motorferdsel i utmark og vassdrag

 

Næringsfond

Mer informasjon om Næringsfond her

Kommunalt næringsfond

Inn-Trøndelag regionalt fond

 

Omsorgstjenester

SKJEMA:

Helse- og omsorgstjenester:

Skjema om helse- og omsorgstjenester (side 5 og 6 beholdes av søker)

Søknad om kommunal utleiebolig

 

TT-ordningen:

Skjema Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen) i Trøndelag  (lenken fører til Trøndelag fylkeskommune) 

 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede:

Skjema Orientering til deg som søker om Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Skjema Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Skjema Legeerklæring- vedlegg til søknad om parkeringstillatelse

(alle tre skjema må være med i en søknad)

 

Oppmåling

Søknad om deling/justering av grunneiendom

Erklæring om arealoverføring

Erklæring om konsensjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.

Krav om sammenslåing

Tinglysning

 

Seksjonering

Søknad om seksjonering

Søknad om reseksjonering

 

Salgs- og skjenkebevilling

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (søknad/melding må også sendes til Politiet, skjema finner du her)

Skjenkebevilling

Serverings- og/eller skjenkebevilling

Salgsbevilling for alkohol

Omsetningsoppgave for alkohol

 

Vann og avløp

Søknad for tilkobling vann og avløp

Melding om montering av vannmåler

 

 

 

Skjema