A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Søknadsskjema

Barnehage og skole

Søknadsskjema barnehage

Søknadsskjema SFO

Innmelding skole

 

Byggesaksblanketter

Byggesaksblanketter

 

Gravemelding

Gravemelding PDF document ODT document

 

Jobbsøknad

Opplysninger om ledige stillinger finner du her: www.inderoy.kommune.no/ledige-stillinger

Jobbsøknadsskjema for ledige stillinger

Jobbsøknadsskjema for ledige lærerstillinger

 

Kultur og fritid

Søknadskjema kulturskolen

Kulturmidler - Prosjekttilskudd

Kulturmidler -  Driftstilskudd

Kulturmidler - Tilskudd til arrangement

Kulturmidler - Anleggsmidler PDF document ODT document (Nytt skjema kommer, gammelt skjema benyttes foreløpig)

 

Motorferdsel

Motorferdsel i utmark og vassdrag

 

Næringsfond

Mer informasjon om Næringsfond her

Kommunalt næringsfond

Inn-Trøndelag regionalt fond

 

Omsorgstjenester

SKJEMA:

Helse- og omsorgstjenester:

Skjema om helse- og omsorgstjenester (Samtykkeskjema på side 2 fylles ut og følge med søknaden.)

Søknad om leie av kommunal bolig

 

TT-ordningen:

Skjema Transporttjenesten for funksjonshemmede i Nord Trøndelag  OBS!  (Skjema om legeerklæring, se under, MÅ også følge med søknaden)

Skjema Legeerklæring  (må følge med søknad om TT-kort.)

 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede:

Skjema Orientering til deg som søker om Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Skjema Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Skjema Legeerklæring- vedlegg til søknad om parkeringstillatelse

(alle tre skjema må være med i en søknad)

 

Oppmåling

Søknad om deling/justering av grunneiendom

Erklæring om arealoverføring

Erklæring om konsensjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.

Krav om sammenslåing

Tinglysning

 

Seksjonering

Søknad om seksjonering

Søknad om reseksjonering

 

Salgs- og skjenkebevilling

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende

Skjenkebevilling

Salgsbevilling for alkohol

 

Vann og avløp

Søknad for tilkobling vann og avløp

Melding om montering av vannmåler

 

 

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema