A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Søvn

Søvnvansker er svært utbredt; så utbredt at Folkehelseinstituttet har omtalt det som et av landets mest undervurderte folkehelseproblem. Rundt en av tre voksne sliter ukentlig med søvnen, mens inntil 15 prosent av den norske befolkningen har insomni av mer langvarig art.  

Frisklivssentralen tilbyr individuell veiledning samt kurset Sov Godt til deg som har moderate søvnplager. Under fanen Kurs og gruppetilbud ligger informasjon om neste kurs. Vi har også anledning til å henvise til kurs i Verdal, Levanger og Steinkjer.

Les mer om søvn og søvnvansker på disse nettsidene:

https://helsenorge.no/sykdom/sovnproblemer

https://www.helsedirektoratet.no/tema/sovn/sovn-og-sovnvansker

https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno

Skjema