A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Spørreundersøkelse om sykefravær - frist fredag 13.09.

For å jobbe riktig med nærvær og sykefravær, trenger vi å høre hva du tenker og opplever om ulike sider ved arbeidssituasjonen din. Svarene dine på denne undersøkelsen får betydning for det videre arbeidet vårt sammen i kommunen. Arbeidsmiljøutvalget skal behandle resultatene fra spørreundersøkelsen. Det er viktig at du bruker noen minutter på å svare på spørsmålene.

Vi minner om at svarfrist for vår spørreundersøkelse er fredag 13. september. Epost til alle ansatte ble sendt ut 03.09.19 med informasjon og lenk til besvarelse. Har du ikke mottatt epost, så ta kontakt med din nærmeste leder. Så langt har vi fått inn 274 svar! Vår målsetting er å øke dette innen fredag.

Skjema