error_outline
24. september kl. 08:13

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Status drikkevatn - vedlikehold renseanlegg– varsel om spyling av ledningsnettet

Oppgradering av styringssystem og fornying av vannbehandlingsanlegget ved Røflovatnet har gått som forutsatt.

Uke 36 brukes til innkjøring av anlegget. For sikkerhetsskyld klorerer vi noen dager lengre enn opprinnelig planlagt. Fra denne uka blir vatnet i krana gradvis klarere etter hvert som vi får kjørt i gang filtreringa av råvatnet for fullt. Laboratorieprøvene fra vann-nettet har i disse to ukene vist høyere og høyere kimtall, noe som var forventet og som har indikert en større og større mengde humus i kranvatnet etter hvert som reint vatn i høydebassengene har blitt tynna ut med humusholdig råvatn.

Vi presiserer at vatnet har vært drikkbart i hele perioden. Nok, men minst mulig tilsetning av klor har desinfisert vatnet i denne perioden.

Nå når renseprosessen igjen filtrerer ut humus, eventuelle bakterier og lignende fra råvatnet, vil de som bor på Røra få klart vatn før abonnenter på Kjerknesvågen, Utøya og Sandvollan

Nå når renseprosessen igjen filtrerer ut humus, og UV-anlegget tar over desinfiseringa av vatnet, vil de som bor på Røra få klart vatn før abonnenter på Kjerknesvågen, Utøya og Sandvollan.

For å framskynde at alle får klart vatn, planlegger vi å spyle hovedledningsnettet natt til lørdag 11. september. Dette kan føre til smuss i vatnet. Vi anbefaler at filtre i kraner renses etter denne spyleprosessen. SMS om spylinga vil sendes til berørte innbyggere i forkant.

 

 

Analyseresultater:

30.08.21

01.09.21

03.09.21

Klorrestprøver uke 34-36

Skjema