error_outline
25. oktober kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Politisk behandling

Hovedutvalg Folk og Formannskapet vil i uke 5 behandle saker som omhandler bosetting.

Orientering fra flyktningetjenesten

Vi vil gjerne orientere litt om det vi vet om de flyktningene som kommer til Mosvik i løpet av desember.  

Status i flyktningesaken

Med bakgrunn i dagens flyktningkrise er Inderøy kommune anmodet om å bosette 32 flyktninger i 2015 og 27 flyktninger i 2016.