A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kornaks

Status kommunereformen pr. august 2015 - informasjon fra Fylkesmannen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag oppsummerer status om kommunereformen.

Skjema