A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Statusoppdateringer fra perioden 01.01.2022 - 31.03.2022

Regjeringen har i dag, lørdag 12. februar, fattet vedtak om endringer i koronatiltakene.  Alle endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022

Endringer i smitteverntiltak som gjelder fra 12. februar 2022, kl. 10.00

Oppdatert informasjon finner du her fra regjeringen finner du her


Overordnede råd om smittevern til befolkningen

 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Følg vaksinasjonsprogrammet
 • Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer.
 • Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

 

Råd til risikogrupper og uvaksinerte

 • Dersom du har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte, må du selv vurdere risikoen for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre. Dette gjelder også for dem som ikke er vaksinerte. 
 • Om du har høy risiko for alvorlig sykdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i perioder med mye smitte.
 • Mer om risikogrupper for koronasykdom på helsenorge.no

 

Avstand og sosial kontakt

 • Det er ikke lenger generelt råd om 1 meters avstand i samfunnet.
 • Dersom du har nylig oppstått luftveissymptom, bør du holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper.
 • Med et høyt smittepress som nå, bør grupper som fremdeles ha økt risiko for alvorlig sykdom, begrense antallet nærkontakter.

 

Munnbind

 • Det er ikke lenger påbud om å bruke munnbind.
 • Er du nærkontakt med personer i risikogrupper og om du har luftveissymptomer eller forkjølelse, bør du bruke munnbind. Se hvem som er i risikogruppene på helsenorge.no  
 • Er du i en risikogruppe eller uvaksinert, bør du bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte, dersom det er vanskelig å holde avstand til andre.

 

Testing

 • Om du har luftveissymptom som nylig har oppstått bør du teste deg for koronasykdom.
 • Om du ikke har symptom og bor sammen en som er smittet, trenger du ikke teste deg.
 • Dersom du får positiv selvtest hjemme, bør du registrere dette i kommunens system for å spore smitte. En positiv selvtest blir ikke registrert på helsenorge.no, og vil ikke bli vist i koronasertifikatet.
 • Dersom du ikke er fullstendig vaksinert, om du for eksempel mangler oppfriskingsdose, bør du ta ny test på en teststasjon og få bekreftet den positive selvtesten.
 • Det er ikke nødvendig med bekreftende test for dem som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har gått hatt koronasykdom de siste 3 månedene.

Isolasjon

 • Dersom du blir smittet med korona er det ikke lenger et krav at du må isolere deg.
 • Har du fått bekreftet koronasmitte bør du holde deg hjemme i 4 døgn fra symptomene startet til du har vært feberfri i et døgn. Hold avstand til andre i hjemmet og bruk munnbind.
 • Barn i grunnskolealder og yngre, trenger ikke holde seg hjemme i fire døgn om de blir smittet med korona. Disse barna trenger bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.  

Smittesporing

 • Om du blir smittet med korona trenger du ikke lenger informere nærkontaktene dine om smitten.

Skoler, barnehager og SFO

 • Skoler, barnehager og SFO kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

Universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Universitet, høyskoler og fagskoler kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

Arbeidsliv

 • Arbeidslivet generelt kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Arbeidsgivere må selv vurdere hvilket behov de har for å hindre smitte og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig å legge forholdene til rette på arbeidsplassene slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet.

Arrangement og sammenkomster

 • Arrangører kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger krav til arrangører om størrelsen på arrangementer og sammenkomster. Det er heller ikke krav om å tilrettelegge for avstand mellom deltakere.  
 • Det er ikke lenger krav om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Regjeringen opphever krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for å kunne holde åpent for bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.
 • Disse virksomhetene kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.

Inn og utreise

 • Regjeringen har opphevet forskriftfestete krav ved reiser inn til Norge. Nå gjelder de ordinære rådene om smittevern, som for eksempel å teste seg om en har symptom.
 • Det er fortsatt ikke en normal tilstand i mange land. Flere land har strenge restriksjoner og smitteverntiltak for dem som vil reise dit. 

Ved reise til og fra Svalbard gjelder fortsatt særlige krav

 • Det er fortsatt krav om test før avreise til Svalbard. Unntatt fra dette kravet er de som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard eller at de er fullvaksinerte eller har vært gjennom koronasykdom.
 • Alle som ankommer Svalbard skal fremdeles teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst.

 


Pressemelding Inderøy kommune 2. februar kl.11.00

Koronavirus - lettelser i tiltak fra 1. februar kl.23.00.

Endringene og status for smittesituasjon ble gjennomgått i overordna kriseledelse i møte 2. februar.

Inderøy kommune vil fra 1. februar følge de nasjonale endringene. Se hele oversikten over hvilke tiltak som gjelder nå; Regjeringen fjerner svært mange koronatiltak - regjeringen.no
Du finner oppdatert informasjon på helsenorge.no

 

Mulighet for henting av hurtigtest for covid-19 i helg i januar og februar.

Spiren – tidligere BUA/paviljongen – Vennavegen 59: lørdag og søndag kl. 10.00 - 21.00.
På hverdager gjelder fortsatt:
Servicetorget: mandag – fredag kl. 08.00-15.30

 

Informasjon 31.01.2022

Neste mulighet for vaksinering er onsdag 2. februar, kl. 08.15-15.30, med mulighet for drop-in i hele tidsrommet. Sted: Inderøy rådhus.Time bestilles via Helseboka, eller møt opp til drop-in.

Innbyggere over 18 år kan bestille time til en tredje dose dersom det har gått minst 4,5 måneder siden andre dose.
Innbyggere som ønsker første eller andre dose kan bestille det. Andre dose kan bestilles tidligst 3 uker etter første dose.

Vaksinering i februar vil skje på onsdager mellom kl.08.15 – kl.15.30 – fra 9.02 blir åpningstiden kl.08.15 – kl.12.00

Vi tilbyr tilrettelegging av vaksinesetting i eget rom ved behov.

I uke 4 hadde Inderøy 65 nye koronasmittede. Det tilsvarer 961 per 100.000 ( kilde vg.no). Smittetrenden i Inderøy de siste 14 dagene er flat. 

 

Informasjon 27.01.2022: Vaksinering

Neste mulighet for vaksinering er onsdag 2. februar, kl. 08.15-15.30, med mulighet for drop-in i hele tidsrommet. Sted: Inderøy rådhus.Time bestilles via Helseboka, eller møt opp til drop-in.

Innbyggere over 18 år kan bestille time til en tredje dose dersom det har gått minst 4,5 måneder siden andre dose.
Innbyggere som ønsker første eller andre dose kan bestille det. Andre dose kan bestilles tidligst 3 uker etter første dose. 

 

Informasjon 24.01.2022: PCR-testing og registrering av positivt resultat av hurtigtest

Smittetrykket i Norge øker, og testkapasiteten er sterkt presset. Derfor er det innført nye rutiner for testing for covid-19.  

- Personer som har fått en tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose"), eller som har fått to doser og deretter vært smittet av covid-19 i løpet av de siste 3 månedene, bør ikke lenger få tilbud om bekreftende PCR-test etter positiv selvtest. For denne gruppen vil en bekreftende test ikke ha noen betydning for status i koronasertifikatet, fordi de allerede er å anse som fullvaksinerte.
- Personer som ikke har fått oppfriskningsdose kan fortsatt ta en bekreftende test på kommunal teststasjon, hvis de har behov for det til koronasertifikat eller av hensyn til videre vaksinering.
- Alle barn mellom 0 og 16 år som tester positivt på selvtest, bør få tilbud om bekreftende test.
- Personer som søker helsehjelp på grunn av covid-symptomer, bør få tilbud om en bekreftende prøve med PCR-analyse hvis det har betydning for diagnostikk og behandling.

Vi minner samtidig om at positivt svar på hurtigtest bør registreres her: Registrer positivt testsvar her.

Siste uke (uke 3) ble det registrert 68 nye smittetilfeller i Inderøy (kilde VG.no). De siste 14 dagene er antallet smittede 134, noe som tilsvarer 1981 per 100.000 innbyggere. 

 

Oppdatering fra oppvekst, 21.01.2022:

Det anbefales fra sentrale myndigheter grønt nivå (trafikklysmodellen) for alle skoler og barnehager, og Inderøy kommune forholder seg til anbefalingene – med ett unntak.

 • I uke 4 (24.01-28.01) er Sakshaug skole på gult nivå.
 • Sakshaug bhg er på grønt nivå fra tirsdag 25.januar og vil da ha vanlig åpningstid.
 • Det blir jevnlig testing av elever/barn og ansatte i skoler og barnehager (faste dager)

Det vil være en kontinuerlig vurdering mht. hvilket nivå skoler og barnehager skal ligge på – ut fra smittesituasjonen og sykefravær.

Kommuneoverlegen skriver:

- Smittevern i skoler og barnehager framover:
Omikronvarianten gir lav risiko for alvorlig sykdom hos barn og unge, så man er ikke lenger bekymret for at barn skal bli smittet av denne. Likevel er det nødvendig å bremse smitten noe også blant barn for at ikke den totale smittespredningen i samfunnet skal gå så raskt at sykehus og kommunehelsetjeneste overbelastes. Målet framover er at barn og unges hverdag likevel skal være så normal som mulig, og at de i minst mulig grad skal belastes av smitteverntiltak, da man vet at tiltakene i seg selv kan være negative for dem.

Framover vil man ved smitte i barnehage/skole først innføre jevnlig testing 2 dager pr. uke som virkemiddel, før man evt. senere vurderer å heve til høyere nivå i trafikklysmodellen. Testingen er frivillig, men for at jevnlig testing skal være effektivt for å bremse smitten, bør minst 70 % av barna delta. Barn som har gjennomgått Covid siste 3 mnd. skal ikke testes. Se linker for mer detaljert info både om ny strategi og jevnlig testing.

Det kan være hensiktsmessig å ha mandager og torsdager som faste test-dager, men dette vil skolene/barnehagene gi nærmere beskjed om hvis/når det blir aktuelt å iverksette.

I Inderøy medfører ny nasjonal strategi at man holder på grønt nivå i alle skoler og barnehager fra uke 4, og heller innfører jevnlig testing der det oppstår utbrudd. Det gjøres imidlertid et unntak: Sakshaug barneskole starter med jevnlig testing og beholder i tillegg gult nivå ut uke 4. Deretter er målsettingen grønt nivå, selv om smittetrykket ikke blir synkende. Årsaken til at gult nivå videreføres ytterligere en uke, er at det er et pågående utbrudd med høyt sykefravær blant ansatte og at det også pga. utbruddet, er ønskelig å gi litt mer tid til at ansatte, foreldre og elever kan sette seg inn i, og bli trygge på, ny strategi og tenkemåte.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/andre/smittevern-i-skoler-og-barnehager/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing/jevnlig-testing/

 

 

 

Informasjon 20.01.2022: Vaksinering

Neste mulighet for vaksinering er onsdag 26. januar, kl. 08.15-19.00. Drop-in fra kl. 13.00-19.00. Sted: Inderøy rådhus.Time bestilles via Helseboka, eller møt opp til drop-in.

Innbyggere over 18 år kan bestille time til en tredje dose, dersom det har gått minst 4,5 måneder siden andre dose.
Innbyggere som ønsker første eller andre dose kan bestille det. Andre dose kan bestilles tidligst 3 uker etter første dose. 

 

Oppdatering om skoler, SFO og barnehager, 14.01.2022

Torsdag 13. januar gjennomførte nasjonale myndigheter en pressekonferanse, der nye smitteverntiltak ble presentert. Det er gjort nye vurderinger mht. tiltak på bakgrunn av status smitte av omikron-mutanten av coronaviruset. Regjeringen har anbefalt at alle barnehager og skoler skal drive på gult nivå fra 15. januar 2022 og i to uker framover. Det er imidlertid lagt opp til at lokale myndigheter kan endre til grønt nivå, og ev. rødt nivå, på bakgrunn av smittesituasjonen i kommunen. I Inderøy har man gjort den vurdering av man i all hovedsak legger skoler og barnehager på grønt nivå på bakgrunn av lite press på helsetjenestene.

Lederne i sektor oppvekst og kultur har i dag, 14.01.22, hatt et møte, der også kommuneoverlegen deltok. I møtet fikk sektoren råd vedr. oppfølging i skoler og barnehager.

 • Sakshaug skole og SFO, og Sakshaug barnehage vil fortsatt ha gult nivå i to uker framover, fram til og med 28.01. Sakshaug barnehage og SFO vil også fortsatt ha redusert åpningstid, 07.30 - 16.00.
 • Inderøy ungdomsskole starter med grønt nivå fra mandag 17.01.
 • Resten av skolene, SFO og barnehagene i Inderøy innfører grønt nivå og normal åpningstid fra tirsdag 18.01.

Her kan du lese hele brevet som sektorleder Randi Tessem har sendt til foresatte i dag. 

Kommuneoverlege Guri Falch uttaler: 

- Å få koronaviruset er ikke farlig for barn og unge. Å gjennomgå sykdom er deres måte å utvikle immunitet på, og de tåler det godt. Det er et mål at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig. Vi prøver derfor å målrette tiltak sånn at ikke alle ansatte blir syke samtidig for å prøve å unngå at barnehage- og skoletilbudet blir redusert som følge av dette. Derfor vil skoler med utbrudd kunne bli hevet til gult nivå, ikke fordi vi er redd for smitte hos barn, men for å klare å holde åpent, og bremse smittespredningen i samfunnet for øvrig også. Vi kommer til å få mye smitte i skoler og barnehager nå, dette viruset klarer vi ikke å unngå. Det er likevel ikke farlig for barna å dra på skolen eller på fritidsaktiviteter. La dem leve mest mulig normalt. Barn som er i risikogrupper bør ta imot tilbud om vaksine. Voksne som er uvaksinerte bør også vaksinere seg nå. Vi må alle regne med å bli smittet – men helst ikke samtidig – så voksne bør følge nasjonale råd og anbefalinger.

 

Pressemelding om smitte i Inderøy 09.01.2022

Kriseledelsen har i kveld, 09.01.22 kl.20.30, hatt møte for å drøfte situasjonen i Inderøy kommune.

Vi registrer økende smitte i Inderøy de siste dagene (35 den siste uka).

Den økende smitten er forventet. Den henger både sammen med utbredelsen av omikronvarianten, og at den nasjonale strategien nå er å «bremse» koronasmitten, ikke å fjerne den.

Kommunen prøver så langt det er mulig å holde skolene – og barnehagene åpne. Det tas daglig vurderinger ut fra forsvarlig bemanningssituasjon. Det kan være at barn ved en avdeling i barnehagen, eller elever i en klasse på skolen må holdes hjemme, eller at en hel barnehage eller skole må holde stengt/ha hjemmeskole. Det understrekes at dette handler om bemanning og forvarlighet, og ikke smittevernhensyn. Foreldre/foresatte vil bli godt informert fra sin rektor og styrer.

Det er smitte i flere av barnehagene i Inderøy nå. Spesielt ved Sakshaug barnehage er flere av de ansatte smittet. Dette gjør at en avdeling holder stengt mandag (10. januar). Foresatte har fått beskjed om dette. 

Kommuneoverlege Guri Kåresdatter Falch er ikke bekymret over smittesituasjonen i Inderøy, hverken i skole eller i barnehage. – Dette er en forventet utvikling, sier kommuneoverlegen. Jeg er ikke bekymret. Det er en høy vaksinasjonsgrad blant ansatte - noe som gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, og vi forventer ikke alvorlig syke barn som følge av koronasmitten. Kapasiteten i helsetjenesten er pr nå ikke presset. Kommuneoverlegen oppfordrer alle uvaksinerte til å ta imot tilbud om vaksine, da det forventes at smitten øker kraftig framover, både nasjonalt og lokalt.

Foreldre som har samfunnskritiske jobber skal ha et tilbud.

Situasjonen vil kunne endre seg raskt, så følg med på vår hjemmeside hvor vi gir oppdatert informasjon.

 

Smittestatus 03.01.2022

Den siste uka (uke 52) hadde vi 19 covid-positive i Inderøy.

Skjema