A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Statusoppdateringer fra perioden 01.04.2022-08.07.2022

REGISTRER POSITIVT SVAR PÅ HURTIGTESTRegistrer positivt testsvar her
Infoark og QR-kode for registrering av positiv hurtigtest

 

Koronasertifikat
Test til koronasertifikat skal som hovedregel ikke gjøres hos fastlege eller legevakt. Om du trenger en test i forbindelse med feriereise for å oppfylle krav i koronasertifikat, kan du bestille dette på teststasjonen. For at en test skal være gyldig i koronasertifikatet må den tas profesjonelt. Om teststasjonen ikke er åpen i det tidsrommet du trenger test i forb. med reisekrav, kan private tilbydere benyttes. 
Negativ koronatest, vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19-sykdom inngår i koronasertifikatet. Koronasertifikatet innenlands er avviklet, men finnes fortsatt for bruk i EU/EØS. Den som reiser har selv plikt til å sette seg inn i reglene i det landet hun eller han reiser til. Reiseklar-appen til regjeringen gir god informasjon. 
Se helsenorge for mer info om koronasertifikat.

 

Koronatest (PCR-test)

Gjelder fom 01.05.22: Koronatest (PCR-test) tas ved Steinkjer teststasjon fra 1. mai 2022 - bestilles digitalt her. (fungerer ikke i nettleser Internet Explorer). Vil du lese mer om koronatest, klikk her.
Har du problemer med å bestille digitalt kan du kontakte Steinkjer teststasjon direkte på telefon 477 90 683 for å bestille time. Teststasjonens telefontid: Mandag og torsdag kl. 10.00-12.00. Adresse: Hallemveien (gamle Egge videregående skole). Ta av fra Eggevegen, inn Hallemsvegen og første avkjøring til venstre mot et stort bygg som er merket.

Hvem bør bekrefte en positiv hurtigtest/selvtest med en PCR-test?

Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?
Du kan fortsatt teste deg for covid-19, men det er nå ikke en generell anbefaling. Det vil fortsatt være selvtester tilgjengelig på Inderøy rådhus i åpningstiden om du ønsker å teste deg. Dersom du er så syk at du må oppsøke lege, vil legen vurdere hvilke videre undersøkelser som skal utføres.

Hva skal man gjøre ved positiv selvtest?
Dersom du har tatt en test som blir positiv, så gjelder fortsatt rådet om å holde seg hjemme så lenge du er syk. Er du så dårlig at du må undersøkes av lege, så tar du kontakt med fastlege eller legevakt. Det er ikke anbefalt bekreftende PCR-test lengre.

Hva skal man gjøre ved negativ test?
Dersom du har tatt en test som blir negativ er rådet å holde seg hjemme når du er syk.

Registrering av positiv selvtest
Det er ikke lengre en generell anbefaling om testing for covid-19. For dere som fortsatt tar selvtest er det ønskelig at dere registrerer dette

 

 

Koronavaksinering

Fra og med mars 2022 foregår koronavaksinering på Inderøy helsestasjon på rådhuset, hver torsdag mellom kl. 14.00 og 15.00 (med unntak av helligdager). Timer bestilles gjennom Helseboka. (ingen drop in)

Ved spørsmål, ta kontakt med ekspedisjonen på helsestasjonen på nummer: 940 08 370. 

 

Pressemelding oppdatert 9. april kl.08.15 

Rådet om å være hjemme i fire døgn etter positiv test er nå opphevet av regjeringen 5. april.

Du holder deg hjemme om du føler deg syk. Føler du deg veldig dårlig, så tar du kontakt med lege som undersøker og avgjør hvilke prøver som skal tas.

Registrering av positiv selvtest

Det er ikke lengre en generell anbefaling om testing for covid-19. For dere som fortsatt tar selvtest er det ønskelig at dere registrerer dette.

Vi ønsker at du registrerer deg elektronisk via vår hjemmeside.
 

Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?

Du kan fortsatt teste deg for covid-19, men det er nå ikke en generell anbefaling. Det vil fortsatt være selvtester tilgjengelig på Inderøy rådhus i åpningstiden om du ønsker å teste deg.

Dersom du er syk og oppsøker lege, vil legen vurdere hvilke videre undersøkelser som skal utføres.

 

Hva skal man gjøre ved positiv selvtest?

Dersom du har tatt en test som blir positiv, så gjelder fortsatt rådet om å holde seg hjemme så lenge du er syk. Er du så dårlig at du må undersøkes av lege, så tar du kontakt med fastlege eller legevakt.

Det er ikke anbefalt bekreftende PCR-test lengre.

 

Hva skal man gjøre ved negativ test?

Dersom du har tatt en test som blir negativ er rådet å holde seg hjemme når du er syk.

 

Test til bruk i koronasertifikat

Test til koronasertifikat skal som hovedregel ikke gjøres hos fastlege eller legevakt. Om du trenger en test i forbindelse med feriereise for å oppfylle krav i koronasertifikat, så er dette ikke helsehjelp og du må påregne at du må betale testen og ta den hos en privat tilbyder. For at en test skal være gyldig i koronasertifikatet må den tas profesjonelt.

Negativ koronatest, vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19-sykdom inngår i koronasertifikatet. Koronasertifikatet innenlands er avviklet, men finnes fortsatt for bruk i EU/EØS. Den som reiser har selv plikt til å sette seg inn i reglene i det landet hun eller han reiser til.

Mer informasjon:

Skjema