A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Statusoppdateringer fra perioden 01.05.2021 - 31.10.2021

Statusoppdatering 28.10

Inderøy har så langt i oktober registrert tre nye tilfeller med koronasmitte i kommunen. Alle tre har vært i kontakt med kommuneoverlege, og satt i isloasjon.

 

Har du tatt en selvtest som er positiv?

Hva bør du gjøre hvis du eller din nærkontakt har fått påvist covid-19? Se flytskjema som viser hva du bør gjøre.

 

Utdeling av selvtester for Covid-19

Følgende grupper prioriteres ved utdeling av selvtester i Inderøy:

 • Personer med luftveissymptomer (vaksinerte og uvaksinerte)
 • Uvaksinerte/delvis vaksinerte hustandsmedlemmer til smittet person, samt uvaksinerte nærkontakter til smittet person

Personer som ikke er i en prioritert gruppe, men som likevel ønsker å teste seg, må kjøpe selvtester på apotek eller bestille time til testing på Rinnleiret teststasjon.

I Inderøy kan du hente selvtester på servicekontoret på rådhuset (i åpningstiden).

Selvtester er en knapp ressurs, vi ber om at alle viser forståelse for dette.

Oppdatering 05.11.21: Har du symptomer, vennligst bruk munnbind når du henter selvtest eller ring oss på 74124200 når du er utenfor rådhuset, så kommer vi ut til deg med testen(e).

 

Nå er influensavaksinen her!

Torsdag 28.10, onsdag 3.11 og torsdag 4.11 er vaksinedager for årets influensavaksine.
Dette skjer på AKSET, på dagtid.

 • Du bestiller time digitalt allerede nå, på helseboka https://helseboka.app/b/s/3287197
 • Vaksinetelefonen, 40405275 har åpent fra 25.10 kl 08.00 – 11.00 om du trenger hjelp til å bestille time
 • Man har ikke rett på pasienttransport fra "Pasientreiser" for vaksinering.

Hvor settes vaksiner:

 • Akset – timebestilling via Helseboka eller vaksinetelefonen til kommunen. Ingen betaling.
 • Inderøy legesenter – Mulighet for å få vaksine når man er på planlagte timer. Egenandel på 50 kroner hvis man ikke har frikort.
 • I institusjoner, av personalet i institusjon.
 • I hjemmet hos brukere av hjemmetjenesten om de har vanskelig for å komme seg til vaksinasjonssted.
 • På aktuelle arbeidsplasser til helsepersonell; organiseres på den enkelte arbeidsplass.

Infomateriell:

 

Oppdatering 11.10

4780 fullvaksinerte i Inderøy, og 5485 har fått kun en dose.
Nå i uke 41 vil vaksinering skje torsdag kl 08.30 - 11.30. Fortsatt er det mulighet for drop-in (vi vaksinerer med Pfizer sin vaksine denne uka).
De fleste 12-15-åringene er nå vaksinert.

Gruppa 16-17-åringer vil få en SMS om ny time for andredose. Intervallet for denne gruppa er endra fra 8 til 12 uker.

Alle over 65 år vil få tilbud om tredje dose koronavaksine. I tillegg står influensavaksinen på trappene. Nærmere informasjon om tidspunkt og sted for disse vaksinene kommer på hjemmesida i løpet av neste uke. Følg med!

 

Pressemelding 27.09 Gjenåpning, vaksine og smitte

Smitte: Det ble registrert ett nytt smittetilfelle i Inderøy fredag 24.09.

Vaksine: I følge Sysvak statistikkbank er nå 4703 Inderøyninger fullvaksinert. 5401 har fått første dose. De fleste elevene ved ungdomsskolen er nå vaksinert og 12-åringene vil bli vaksinert denne uka (uke 39).Vi fortsetter med vaksinering på torsdager. Det er tilbud om drop-in torsdag 30.09 kl 08.30 – 13.00.
Fra neste uke vil det bli tilbud om vaksinering  torsdager mellom kl 08.30 – 11.30.
Gjenåpning: På pressekonferanse fredag 24.09 orienterte regjeringen om at Norge nå går over til en normal hverdag med økt beredskap. Dette trådde i kraft lørdag 25.09 kl 16.00. Dette gjelder også for Inderøy kommune. Her kan du lese mer om den nye normale hverdagen.
Generelle smitteverntiltak: De grunnleggende smitteverntiltakene har kommet for å bli:

 • Vær nøye med håndhygiene – sprit og/eller vask hendene
 • Hold deg hjemme dersom du er syk

wNEvn 3h 6dmi 4wAAAABJRU 5ErkJggg==

https://www.fhi.no/contentassets/f359d7cf6ef54dbfb92499c96ba8bca6/2021-09-25-flytskjema-du-eller-narkontakt-smittet.-oppdatert-3.png

Les mer her.
Selvtester:
Om det oppstår smitte-utbrudd i skoler/barnehager vil elever kunne få utdelt selvtester. Om man er definert som nærkontakt med daglig testplikt vil man også få utlevert hurtigtester fra kommunen etter avtale. Øvrige som ønsker hurtigtester kan skaffe dette på apotek. Teststasjonen på Rinnleiret er fortsatt åpen for PCR-tester. 

 

Pressemelding 24.09. Nytt smittetilfelle

Det ble torsdag meldt om et nytt smittetilfelle i Inderøy. Vedkommende er satt i isolasjon.
Fra mandag blir det endringer i karanteneregler. Kun de uvaksinerte nærmeste nærkontaktene vil nå bli satt i karantene. Øvrige kontakter vil oppfordres til å ta en enkelt test. 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/nedjustert-tisk

Info vil også bli lagt ut på helsenorge.no når det trer i kraft.

 

Pressemelding 22.09: Nytt smittetilfelle

Det ble meldt om et nytt tilfelle av koronavirusinfeksjon på Inderøy ungdomsskole i går, tirsdag 21.09. Personen er isolert, og nærkontakter informert. Klassen testes i dag, i morgen og lørdag med hurtigtester. Alle tester var i dag negative.

I følge Sysvak statistikkbank er nå 4657 fullvaksinert i Inderøy kommune.
5355 har fått 1. dose. Denne uka fortsetter vi med vaksinering på torsdag 23/9. Mulighet for drop-in kl 08.30 – 14.00.
I tillegg vil de som ikke hadde mulighet til å komme på vaksinering av ungdomsskoleelevene forrige uke få tilbud om vaksinering denne uka.

 
 
 
Pressemelding fredag 17. september kl.10.00 - smittetilfeller
Det ble torsdag 16. september meldt om 3 nye inderøyninger med påvist covid-19, samt en elev ved Inderøy videregående skole med bosted i annen kommune


Pressemelding 15.09.2021 kl.18.00.

Det ble tirsdag 14.09.21 meldt et nytt smittetilfelle i Inderøy. I tillegg har elev nr. 15 ved Inderøy vgs., med bosted i annen kommune, fått påvist smitte. Smittede og nærkontakter følges opp ihht. retningslinjer. 

Pressemelding 14.09.2021 kl.15.20.
2 nye smittetilfeller den 13.09.21. 

Pressemelding 13.09.2021

I tråd med nasjonale føringer har Inderøy kommune planlagt vaksinering av 12-15- åringene. 

På folkehelseinstituttets anbefaling har regjeringen besluttet å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12-15 år. mRNA vaksiner er godkjent for barn ned til 12 år. Det er Pfizer BionTechs vaksine Comirnaty som skal brukes i Norge fordi det finnes mer erfaring med bruk av denne vaksinen i denne aldersgruppen.

Nå får altså alle over 12 år tilbud om vaksine. Dette er ikke en del av barnevaksinasjonsprogrammet, og for barn under 16 år må foreldrene samtykke til at barnet vaksineres. Barnets mening bør få større betydning jo eldre barnet er. Samtykke må gis skriftlig av begge foresatte, med unntak av der en foresatt er juridisk eneforsørger. Samtykkeskjema finnes her:
https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/

Ungdommene skal i denne omgang bare ha en dose vaksine. Det er fordi denne aldersgruppen generelt har svært god effekt av vaksinasjon og at en dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom. 

Samtlige ungdommer på ungdomsskolen fått tilbud om vaksinering, og vaksineringen av disse vil gjennomføres i minihallen på akset onsdag 15/9.

Elevene som har fylt 12 år, og går i 7. trinn vil få tilbud om vaksine i uke 39. Det vil komme nærmere informasjon om hvor og når. 

Du kan lese mer her om vaksinering i aldersgruppene 12-15 år, og for 16-17-åringer.

Er du 16, eller 17 år og ennå ikke vaksinert? Det er fortsatt mulig å bestille time, f eks til onsdag 15.09 oppe på Akset. 

 

 

Vaksineoppdatering 13.09.2021

Nå er det ifølge Sysvak statistikkbank 4605 fullvaksinerte i Inderøy, 5154 har fått 1. dose. Vaksineringen er flyttet tilbake på Rådhuset, og vaksineringen foregår på torsdager fremover.
Torsdag 16/9 er det tilbud om drop-in kl 08.30 – 13.30.
I tillegg har samtlige ungdommer på ungdomsskolen fått tilbud om vaksinering, og vaksineringen av disse vil gjennomføres i minihallen på akset onsdag 15/9.

Er du aktuell for en tredje dose koronavaksine?

Regjeringen har besluttet at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine. Folkehelseinstituttet har en plan for hvordan tilbudet skal gjennomføres.
Det er i hovedsak to ulike grupper av pasienter som vil tilbys en 3. dose, les mer om dette her, på FHIs nettsider.

Spesialisthelsetjenesten vil i hovedsak identifisere hvem som skal tilbys en 3. dose med koronavaksine. De det gjelder vil få skriftlig tilbud fra sykehuset om at de kan ta kontakt med vaksinasjonstjenesten i kommunen for å få satt 3. dose, og noen vil bli innkalt til vaksinasjon ved sykehuset. De trenger ikke å ta kontakt med fastlegen sin i tillegg.  
– De fleste dette gjelder vil kunne vaksineres i sin hjemkommune. Pasienter som er innlagt på sykehus eller som har pågående behandling eller et komplisert behandlingsforløp vil få tilbud om vaksinasjon via sykehusene. 
Kommunene vil få henvendelser fra pasienter som har fått brev fra behandlende lege om at de er anbefalt en 3. dose, og kommunen må ha tydelig informasjon om hvordan disse skal ta kontakt med kommunens vaksinasjonstilbud, for eksempel på kommunens hjemmeside. Pasienten vil få dokumentasjon fra behandlende lege som bekrefter at pasienten tilhører aktuelle sykdomsgrupper og er anbefalt en 3. dose.  

 

 

Pressemelding søndag 12. september kl.09.30
Det ble lørdag ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Inderøy
 

 

 

Pressemelding lørdag 11. september kl.09.15

Det ble fredag meldt om 1 nytt tilfelle av covid i Inderøy.
I tillegg er kommunen kjent med at to elever ved Inderøy videregående skole hjemmehørende i andre kommuner også har fått påvist smitte.
Ved hurtigtesting i totalt 10 klasser i går på ungdomsskolen og Inderøy videregående skole ble det avdekket kun et smittetilfelle
Pressemelding 10.09.21 kl.06.30
Det er påvist 4 nye smittetilfeller blant inderøyninger torsdag 9. september. Dette er elever ved både Inderøy ungdomsskole, Inderøy videregående og Steinkjer videregående, samt en voksen smittet i annen kommune. 

Smittesporing er iverksatt. 

Det er kompliserte regler knyttet til hvordan nærkontakter skal forholde seg, informasjon om dette kan man finne på helsenorge.no Hvordan nærkontakter skal forholde seg avhenger av om man er vaksinert eller ikke, og hvor nær kontakten har vært. Det er egne regler for barn og unge.  Pressemelding 09.09.21 kl.17.30 Oppklarende informasjon vedrørende smittetesting og gjennomføring av konfirmasjon.

Informasjon fra FHI «Personer under 18 år som defineres som nærkontakter, men ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære (kjærester o.l) unntas smittekarantene ved å følge testregime i samsvar med kommunens retningslinjer (§ 4 tredje ledd)

Dersom testing ikke lar seg gjøre må hele karanteneperioden gjennomføres.

Dette betyr at elever på 10 trinn som er satt i testkarantene (som beskrevet ovenfor) er fritatt karantene etter 1. negative test (fra Rinnleiret), mot at de tester seg på nytt fredag (negativ test) og mandag. De kan da gjennomføre konfirmasjon denne helga som planlagt såfremt de ikke får positiv test.

De skal allikevel gjennomføre test på mandag som også gjennomføres på skolen.

Hurtigtest på skolen organiseres ved hjelp av hjemmetjenesten og gjennomføres på skolen fredag. Nærmere informasjon rundt dette kommer fra Inderøy ungdomsskole.

Pressemelding onsdag 8.september kl.22.20

Inderøy kommune har i går og i dag påvist 6 smittetilfeller. Dette er elever ved både Inderøy ungdomsskole, Inderøy videregående og Steinkjer videregående. Vi er kjent med at flere elever ved Inderøy videregående, hjemmehørende i andre kommuner, også er smittet.

De smittede er satt i isolasjon, og nærkontakter er fulgt opp etter retningslinjer, dette innebærer at relativt mange Inderøyninger skal testes kommende uke.


Pressemelding onsdag 8. september kl.14.20 - påvist smitte

Det er påvist smitte ved Inderøy ungdomsskole. Det vil bli gjennomført skoletesting både i utvalgte klasser og grupper på ungdomsskolen og på Inderøy videregående skole fredag og mandag. 

Pressemelding tirsdag 7. september kl.19.30

Det er i dag konstatert 2 positive smittetilfeller hos elever ved Inderøy videregående skole. Begge elevene har vært på skolen i dag. 6 klasser ved skolen holdes hjemme i påvente av negative testresultat, med unntak av fullvaksinerte.

Inderøy kommune minner om at det fortsatt er viktig å ha lav terskel for testing ved symptomer.

Sett deg opp på time til vaksinering nå!

VAKSINEOPPDATERING 06.09.21

Har du ennå ikke satt deg opp til time til første- og/eller andredose med koronavaksine - gjør det nå. 
Vi ser at en god del, særlig i aldersgruppa 18 - 39 år, ikke har satt seg opp på vaksinetime. Kommunen har over 700 doser som MÅ brukes innen utgangen av september. Har du tenkt å ta vaksine - gjør det nå! Det er også viktig at alle kommer til de avtale timene. Vaksinefolket melder om god kapasitet og ingen ventetid ved oppmøte til drop-in-vaksine.

Neste drop-in-mulighet:

Drop-in:  onsdag 8/9  kl 08.15 – 14.00, torsdag 9/9 08.00 – 11.30.

Drop-in: torsdag 16/9 kl 08.30 – 13.30.

I følge Sysvak statistikkbank har vi 4447 fullvaksinerte i Inderøy etter forrige ukes vaksinering. 5061 personer  har fått 1. dose. Vi har også denne uka flyttet frem mange som skal ha 2. dose.

Fra og med uke 37 vil vaksineringen flytte ned til Rådhuset igjen. Vaksineringen vil  da foregå på torsdager. 

Vi får denne uka 84 hetteglass med Pfizer sin vaksine.  Dette er vaksinedoser som i hovedsak skal brukes på ungdom 12 – 17 år. (Ungdom født i 2006,2007 og 2008 vil få tilbud om vaksinering i uke 37. Ungdom født i 2009 vil få tilbud om vaksine i uke 39). I tillegg vil vi fortsette med vaksinering med Moderna sin vaksine.

 

 

 

 

 

 

 

Pressemelding mandag 30.08. kl.17.30

Vaksinering – status for uke 35


Drop-in vaksinering fortsetter onsdag 1.9  og torsdag 2.9

Forsetter med drop-in  onsdag 1/9 kl 08.30 – 14.00, torsdag 2/9 08.30 – 14.00. Håper de som ennå ikke har fått 1. dose møter opp.

4138 innbyggere er nå fullvaksinert - status 30.08.

I følge Sysvak statistikkbank har vi 4138 fullvaksinerte i Inderøy etter forrige ukes vaksinering. 4953 har fått 1. dose. Vi har også denne uka flyttet frem mange som skal ha 2. dose.

 

2. september kl 12.00 – 14.00 vaksinerer vi ungdom født i 2004 og 2005.

 

Pressemelding fredag 27.08 kl 14.45

Det er i dag ett nytt smittetilfelle i Inderøy. Personen er satt i isolasjon, og smittesporingen iverksatt. Det er ikke kjent hvor personen er blitt smittet. 

 

Pressemelding mandag 16. august kl. 12.45

Det har i helgen blitt påvist et nytt tilfelle av covid-19 i Inderøy kommune. Personen er satt i isolasjon, og smittesporing er gjennomført. Det er ikke kjent hvor personen har blitt smittet.

 

Status fredag 9. juli 2021 - informasjon i sommer 

Nettsiden "Koronavirus - informasjon og vaksinering" vil bli oppdatert når det oppstår nye hendelser. 

Pressemelding fredag 9.juli 2021 kl.14.30

Koronasmitte - Har du vært innom Rødbrygga, Straumen og Coop Extra, Straumen 2. juli og 3. juli?

En koronasmittet person har vært innen Rødbrygga, Straumen 2. juli mellom ca. kl.19.40 – 19.55, og på Coop Extra, Straumen 2. juli ca kl.22.00 og Coop Extra, Straumen 3. juli ca kl.16.30. Vi ber om at personer som har vært på de nevnte stedene i de aktuelle tidsrommene om å ha ekstra oppmerksomhet på mulige symptomer og lav terskel for å la seg teste.

Smittevernlege har tatt kontakt med Coop Extra og Rødbrygga.

Pressemelding onsdag 7.juli – ytterligere informasjon om koronatilfelle meldt 2. juli.

Inderøy kommune v/smittevernlegen har fulgt opp det positive koronatilfelle i Inderøy som ble varslet 2. juli. Det var 1 tilfelle hvor en person, som er smittet et annet sted i Norge, ble satt i isolasjon. I tillegg ble 3 nærkontakter satt i karantene.

Oppfølging av prøven viser at viruset var av den omtalte Delta-varianten. Så langt har vi ikke registrert ytterligere smitte og vi har oversikt på nærkontakter.

Inderøy kommune oppfordrer fortsatt til at du tester raskt ved symptomer forenlig med covid-19
 

Pressemelding fredag 2. juli kl.16.45 - Positivt koronatilfelle i Inderøy

Det er i dag påvist et tilfelle med covid-19 i Inderøy. Personen, som er smittet et annet sted i Norge, er i dag satt i isolasjon. 3 nærkontakter er satt i karantene.

Inderøy kommune oppfordrer til at folk også framover tester seg raskt ved symptomer forenlig med covid-19.

 

Tidligere pressemeldinger
 

Ansatte med nær kontakt med barn/elever i barnehage, kulturskole, barneskole og ungdomsskole og videregående skole

- I Inderøy kommune , uavhengig av bostedskommune:

Sentrale myndigheter har gitt kommunene handlingsrom til å prioritere ansatte i barnehager og skoler for tidligere vaksinering. I Inderøy har man etter en vurdering av progresjon i vaksineringen i befolkningen for øvrig, prognoser for vaksineleveranser framover og risikovurdering knyttet til å jobbe tett på barn/elever framover (grønt nivå, færre restriksjoner i samfunnet, nye virusvarianter) besluttet å gi ansatte tilbud om vaksine ila. sommeren sånn at de er beskyttet før oppstart i jobb igjen. Man regnes som beskyttet 3 uker etter 1. dose. Følgende ansatte gis mulighet til å få raskere time for vaksine:

 • Ansatte med nær kontakt med barn/elever i barnehage, kulturskole, barneskole og ungdomsskole og videregående skole i Inderøy kommune, uavhengig av bostedskommune.

For å lette arbeidet med oppsett av timer benyttes en funksjon i helseboka, hvor de via en åpen link til timeboka kan bestille seg time når det passer for dem. Linken er videreformidlet via ledere.

 

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere er klar 24. juni.

Koronasertifikatet er digitalt. Innbyggerne får tilgang til det på Helsenorge.no. For de som ikke kan bruke det digitale sertifikatet er det nå utviklet en egen løsning.

Fra torsdag 24. juni kan du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt koronasertifikatet i posten.

Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

Sertifikatet består av to deler:

 • Koronasertifikat for innenlands bruk
 • Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området

 

Trenger alle koronasertifikat?

Du trenger ikke koronasertifikat med mindre du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat.

Ved å logge inn på www.helsenorge.no får du tilgang til ditt digitale koronasertifikat. Personer som ikke kan bruke den digitale løsningen, kan benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å få hjelp til å skrive ut et, til enhver tid, gyldig koronasertifikat. 

 

Fra 24. juni kan man også ta kontakt med Helfo for bistand til å få en utskrift sendt hjem til sin folkeregistrerte adresse. Se mer informasjon under.

Vi anbefaler at alle som kan, bruker den digitale løsningen!

Det digitale koronasertifikatet på www.helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid. Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt. 

Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere som gjelder fra torsdag:

 1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
 2. Ring informasjonstelefonen for korona:
 • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.
 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse.

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer.

 

Vaksineoppdatering 28.06.2021

I følge SYSVAK statistikkbank er det 2081 innbyggere som nå er fullvaksinerte i Inderøy. I tillegg har 1059 fått kun en dose.
I uke 26 får vi 61 hetteglass med vaksine. Av disse går 26 doser til 2. dose, mens omlag 400 går til 1. dose.
I uke 27 mottar vi 39 hetteglass. De aller fleste går også denne uka til 1. dose. 

Denne uka vaksineres det i gruppe 9 og 10 (45 - 54 år, og 18-24/40-44 år), mens det inviteres i gruppe 11 (25 - 39 år).

Også denne uka minner vi om følgende:

 • Registrer deg i vaksinekø (helseboka.no). Dette gjelder deg som er 18 år eller eldre, og enkelte i aldersgruppen 16-18 år med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. (Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer. Les mer her, om denne gruppen. 
 • Svar raskt, følg lenka og bestill deg time når du mottar SMS fra kommunen
 • Kom til oppsatt time. Om du mot formodning blir forhindret fra å stille - gi tidlig beskjed om dette, slik at noen andre kan få plassen din

 • Skal du ut på reise? Last ned smittestopp-appen - da hjelper du smittesporerne

 • Følg de til enhver tid gjeldende nasjonale og eventuelt lokale regler og anbefalinger

 • Nyt sommeren!

Takk for godt samarbeid om vaksinering i Inderøy kommune! 

 

Vaksineoppdatering 21.06.2021

I følge SYSVAK statistikkbank er 2005 nå fullvaksinerte i Inderøy. Totalt 2814 har fått 1 dose, dvs at 809 har bare fått 1.dose. 

Denne uka (uke 25) får vi 57 hetteglass, kun 69 doser er 2. doser. Dvs at ca 327 personer i Inderøy får sin 1. dose denne uka.
I uke 26 får vi 61 hetteglass. Kun 26 doser er da 2. dose. Dvs at ca 395 personer vil få sin første dose.

Nå er det gruppe 9 og 10 som mottar invitasjoner til vaksinering.

Vi minner om følgende - som er viktig for at vi lykkes best mulig med vaksineringen:

 • Registrer deg i vaksinekø (helseboka.no). Dette gjelder deg som er 18 år eller eldre, og enkelte i aldersgruppen 16-18 år med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. (Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer. Les mer her, om denne gruppen. 
 • Svar raskt, følg lenka og bestill deg time når du mottar SMS fra kommunen
 • Kom til oppsatt time. Om du mot formodning blir forhindret fra å stille - gi tidlig beskjed om dette, slik at noen andre kan få plassen din

 • Skal du ut på reise? Last ned smittestopp-appen - da hjelper du smittesporerne

 • Følg de til enhver tid gjeldende nasjonale og eventuelt lokale regler og anbefalinger

 • Nyt sommeren!

Takk for godt samarbeid om vaksinering i Inderøy kommune! 

 

Vaksineoppdatering 14.06.2021

I følge Sysvak statistikk har 2626 innbyggere i Inderøy fått en dose av koronavaksine, og av disse er 1828 fullvaksinerte. 
Denne uka (uke 24) får vi 46 hetteglass, som utgjør omlag 320 nye vaksinedoser. Omkring halvparten av disse går til andredoser.
I uke 25 får vi 10 hetteglass (68 doser) til 2. dose, og 47 hetteglass (327 doser) til 1. dose.

Nå er det gruppe 8 som får invitasjon og vaksinasjon. Gruppe 8 er innbyggere i alderen 55 - 64 år. 

Vi minner om følgende - som er viktig for at vi lykkes best mulig med vaksineringen:

 • Registrer deg i vaksinekø (helseboka.no). Dette gjelder deg som er 18 år eller eldre, og enkelte i aldersgruppen 16-18 år med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. (Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer. Les mer her, om denne gruppen. 

 • Svar raskt, følg lenka og bestill deg time når du mottar SMS fra kommunen

 • Kom til oppsatt time

 • Følg de til enhver tid gjeldende nasjonale og eventuelt lokale regler og anbefalinger

Takk for godt samarbeid om vaksinering i Inderøy kommune! 

 

 

Vaksineoppdatering 07.06.2021:

I følge Sysvak statistikk har 2490 innbyggere i Inderøy fått en dose av koronavaksine, og av disse er 1558 fullvaksinerte. 
Denne uka (uke 23) settes 320 nye vaksinedoser. Omkring halvparten av disse går til andredoser. Også neste uke får vi det samme antallet vaksinedoser.
Vi er godt rusta til en vaksinesommer i Inderøy!
Vi minner om følgende - som er viktig for at vi lykkes best mulig med vaksineringen:

 • Registrer deg i vaksinekø (helseboka.no). Dette gjelder deg som er 18 år eller eldre, og enkelte i aldersgruppen 16-18 år med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. (Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer. Les mer her, om denne gruppen. 

 • Svar raskt, følg lenka og bestill deg time når du mottar SMS fra kommunen

 • Kom til oppsatt time

 • Følg de til enhver tid gjeldende nasjonale og eventuelt lokale regler og anbefalinger

Takk for godt samarbeid om vaksinering i Inderøy kommune! 

 

Vaksineoppdatering 31.05.2021:

Sist uke (uke 21) vaksinerte vi 294 personer her på rådhuset. Kun 33 av disse var 1.dose. I tillegg ble det vaksinert 48 helsepersonell som fikk AstraZeneca som første dose.
Nå i uke 22 får vi 65 hetteglass. Over halvparten av disse skal gå til 2. dose. I tillegg mottar vi  20 hetteglass som skal gå til resten av de som fikk AstraZeneca som første dose.

Neste uke mottar vi 46 hetteglass der storparten vil gå til 2. dose. I overkant av 100 personer vil da få første dose. 

I følge SYSVAK statistikkbank har 1330 personer på Inderøy nå blitt fullvaksinerte. Totalt 2178 er registrert med èn vaksine dose, dvs at 848 kun har fått 1.dose.

Vi vaksinerer nå de siste som er i gruppe 5, 6 og 7. Nå sendes det iinvitasjoner til gruppe 8, 55-64 år.

Følgende er viktig framover for å lykkes best mulig med vaksinering:

 • Registrer deg i vaksinekø (helseboka.no). Dette gjelder deg som er 18 år eller eldre, og enkelte i aldersgruppen 16-18 år med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. (Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer. Les mer her, om denne gruppen. 

 • Svar raskt, følg lenka og bestill deg time når du mottar SMS fra kommunen

 • Kom til oppsatt time

 • Følg de til enhver tid gjeldende nasjonale og eventuelt lokale regler og anbefalinger

Takk for godt samarbeid om vaksinering i Inderøy kommune! 

 

 

Status 25.05.21 Neste trinn i gjenåpningen – hva skjer i Inderøy kommune i trinn 2?

Overordna kriseledelse har 25.05.21. gjennomgått regjeringens plan for andre trinn i gjenåpningsplanen som trår i kraft fra torsdag 27.mai. Inderøy kommune følger gjenåpningsplanen for andre trinn med unntak av oppstart for grønt nivå i barnehage og skoler.

Her finner informasjon om regjeringens plan for gradvis åpning Du vil her finne informasjon om hva som ligger i trinn 2 for: barnehager, skoler, breddeidrett, kultur, fritidsaktiviteter, sosial kontakt, handelsnæring, serveringssteder osv.

Barnehager og skoler – vi går over til grønt nivå fra og med mandag 31. mai

Inderøy kommune har hatt lite smitte over tid, har god testkapasitet og en løpende oversikt over antall smittetilfeller. Det er opp til hver enkelt kommune å vurdere tiltaksnivået for barnehager og skoler. Ut fra nåværende smittesituasjon i Inderøy så går vi over til grønt nivå i barnehager og skoler fra og med mandag 31. mai.

Vi minner om at det fortsatt er flere tiltak som gjelder på grønt nivå som eks. ingen syke skal møte på skolen/barnehagen, god hygiene, unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming). Tiltak som er godt beskrevet i trafikklysmodellen. Har du spørsmål så ta kontakt med rektor eller styrer.

Selv om vi nå gjør lettelser, må vi være varsomme!

Inderøy kommune er glad for at det blir flere lettelser for barn og unge, men fortsatt må vi være varsomme. Hold deg informert om regler og anbefalinger på helsenorge.no Lokale utbrudd og mer smitte kan gjøre at det blir behov for å ha strengere regler lokalt.

 

Vaksineoppdatering 25.05.2021:

Vi vaksinerte 203 personer siste uke. De fleste av disse gikk til 2. dose.  

Denne uka - uke 21, får vi 41 hetteglass. De aller fleste dosene vil gå til 2. dose for personer som tidligere har fått 1.dose med Pfizer sin vaksine. I tillegg får vi 8 hetteglass som skal gå til 2. dose til helsepersonell som fikk 1.dose med AstraZeneca i uke 9.  

I uke 22 får vi mange vaksinedoser! 36 hetteglassglass til 1. dose, 29 hetteglassglass til 2.dose og 20 hetteglass for resten av de som fikk 1. dose med AstraZeneca. Dette tilsvarer totalt ca 580 doser.

 I dag er 1001 fullvaksinerte i Inderøy ifølge Sysvak statistikkbank. 1131 har i tillegg fått førstedose. 

NB! Det er svært viktig at alle følger opp SMS og bruker lenka de får der til å bestille time til vaksine. 

 

 

 

Vaksineoppdatering 20.05.2021:

Siste uke vaksinerte vi 126 personer i Inderøy, ca halvparten fikk 2. dose.

Denne uka får vi 29 glass, og neste uke får vi 41 nye glass. De aller fleste dosene går til 2. dose både denne uka, og i neste uke. I tillegg får vi 8 glass som skal brukes til 2. dose til de som fikk 1. dose med AstraZeneca i uka 9.

790 er nå fullvaksinerte i Inderøy, mens tilsammen 2106 har fått 1. dose. 

 

WEBINAR i dag kl 12.00 (12.05.2021).

FHI gjør oppmerksom på lunsj-webinar som avholdes i dag for alle som har mottatt første dose som AstraZeneca-vaksine:

https://www.fhi.no/om/kurs-og-konferanser---oversikt/webinar-for-de-som-har-fatt-forste-dose-med-astrazeneca/

 

Vaksineoppdatering 10.05.2021:

Sist uke vaksinerte vi 280 personer. Vi har nå 719 fullvaksinerte i Inderøy, og 2026 som har fått førstedose, ifølge SYSVAK statistikkbank. Denne uka får vi kun 18 hetteglass, dvs ca 125 doser.  Av disse vil ca 70 gå til 1. dose. I uke 20 får vi 29 glass, og nesten alle av disse brukes til 2. dose. 

Nå vaksineres det i gruppe 5, det vil si aldersgruppen 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander. Også gruppe 6 inviteres nå, aldersgruppen 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander. På FHI sine sider kan du lese mer om rekkefølge og vaksinering,

Det er fremdeles noen i aldersgruppa 65 + som ikke har registrert seg i vaksinekø (helseboka.no.). Det er svært viktig at alle gjør dette, og i tillegg følger opp SMS og bruker lenka de får der til å bestille time til vaksine. 

Hold deg informert om regler og anbefalinger på helsenorge.no.

 

Vaksineoppdatering 03.05.2021:

Sist uke vaksinerte vi 272 personer, av disse fikk 212 første dose. Vi har nå 583 fullvaksinerte i Inderøy ifølge SYSVAK statistikkbank. Denne uka får vi 40 hetteglass, dvs ca 280 doser.  Av disse vil ca 150 gå til 1. dose. I uke 19 får vi kun 18 glass (totalt  ca 128 doser). Av disse vil ca 70 doser gå til 1.dose.

Nå vaksineres det i gruppe 5, det vil si aldersgruppen 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander. På FHI sine sider kan du lese mer om rekkefølge og vaksinering,

Det er fremdeles noen i aldersgruppa 65 + som ikke har registrert seg i vaksinekø (helseboka.no.). Det er svært viktig at alle gjør dette, og i tillegg følger opp SMS og bruker lenka de får der til å bestille time til vaksine. 

Alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine, skal få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine. Se eget infoskriv fra FHI her. 

Hold deg informert om regler og anbefalinger på helsenorge.no.

Skjema