A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Statusoppdateringer fra perioden 01.11.2021 - 31.12.2021

Om selvtester - og barnehage- og skolestart 30.12.21:

Alle elever i grunnskole, videregående skoler og voksenopplæring, og ansatte i barnehager og skoler oppfordres til å ta en selvtest, tidligst 24 timer før de møter på skole eller barnehage etter juleferien. De som har gjennomgått covid-19 de siste 3 måneder, og de som har fått boosterdose for mer enn en uke siden, skal ikke testes.  

Den enkelt skole og barnehage henter sine tester, og distribuerer til ansatte og elever. Beskjed om hvordan testene deles ut og gjennomføres gis av hver rektor og styrer til aktuelle ansatte, foresatte og elever.

 

 

Mulighet for henting av hurtigtest for covid-19 julaften, 1. og 2. juledag, nyttårsaften, 1. og 2. nyttårsdag.

Hvem kan hente ut test? oppdatert 23.12.21 kl.16.10.

Helsedirektoratet har 22.12/23.12 bedt kommuner prioritere bruk av hurtigtester etter følgende rangering:

Prioritet 1: Ansatte i helse- og omsorgssektoren og ansatte i andre kritiske samfunnsfunksjoner som har mulighet for unntak fra karantene i arbeidstiden jfr. covid-19- forskriften § 6e. Dette vurderes å være den viktigste gruppen å prioritere for selvtester. 

Prioritet 2: Personer med symptomer på covid-19 (også ved utbrudd). Kommunene har ulik tilgang på type tester (selvtester, antigentester til profesjonelt bruk og PCR), og står fritt til å benytte den mest hensiktsmessige testmetoden. 

Prioritet 3: Alle ansatte i barnehager og alle elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole bør teste seg innenfor 24 timer før de går på jobb eller skole første dag etter juleferien. Helsedirektoratet ber kommunene sette av en selvtest til alle elever og ansatte til dette formålet. Formålet med at alle ansatte og elever tester seg, er å fange opp smitte før oppstart i barnehager og skoler

Det ser ikke ut som vi får flere tester før i januar. Med nåværende beholdning av hurtigtester vil vi ikke kunne prioriter kategori 3. Vi vil også ha vansker med å prioritere alle i gruppe 2, og vil derfor videreføre at voksne (som ikke er samfunnskritiske) med behov for koronatest ikke skal ta kommunal hurtigtest, men må benytte PCR eller hurtigtest fra apotek.  Om vi får levert flere hurtigtester vil dette bli kommunisert ut. Oppdatert: info 23.12.21 kl.16.10: Vi vil få ytterligere tester fra Steinkjer kommune i mellomjula. Det betyr at vi får muligheter til å følge opp prioriteringene til helsedirektoratet. Takk til Steinkjer kommune!

Spiren - Vennavegen 59: Her kan du kun hente test til personer i prioritet 1 og prioritet 2. For prioritet 2 gjelder dette med unntak av voksne (som ikke er samfunnskritiske). Disse må benytte PCR-test (Rinnleiret) eller hurtigtest fra apotek. 

Spiren – tidligere BUA/paviljongen – Vennavegen 59: kl. 10.00 - 21.00

På hverdager i mellomjula gjelder:
Servicetorget - mandag – fredag kl. 10.00-14.00

 

Informasjon 20.12.21:

Forrige uke (uke 50) ble det registrert 9 positive covid-tilfeller i Inderøy.

Det er knapphet på hurtigtester. Dette gjør at vi alle MÅ følge prioriteringslista, og ikke hente ut flere enn vi trenger, se under:

Prioriteringslisten er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Listen under viser hvilke grupper som bør prioriteres for selvtesting (i prioritert rekkefølge):

 

 • Personer i kritiske samfunnsfunksjoner, eller som jobber i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende o.l., og som er i smittekarantene, og som har mulighet for fritak fra arbeidskarantene under forutsetning av daglig testing.
  NB! For husstandsmedlemmer og tilsvarende nære gjelder dette kun fullvaksinerte!

 • Personer som har symptomer:
  - Barn og unge (7 til 18 år)
  - Ansatte i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende og lignende
  - Ansatte i helse og omsorgtjenestene og i andre kritiske samfunnsfunksjoner

 • Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
  - Jevnlig testing av barn og unge, særlig i områder med vedvarende høyt smittetrykk
  - Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten i enkelte situasjoner og i områder med vedvarende høyt smittetrykk
   
 • Innreise - Innreisetesting er per nå et forskriftsfestet krav

Listen under viser i hvilke grupper som bør nedprioriteres for selvtesting (i prioritert rekkefølge):

 • Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
  - Jevnlig testing av barn og unge, i områder uten vedvarende høyt smittetrykk.
  - Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten uten vedvarende høyt smittetrykk.
 • Ved symptomer
  - Alle med unntak av listet opp over (barn, ansatte i helse- og omsorgstjenesten og i kritiske samfunnsfunksjoner) kan nedprioriteres, og ta PCR/hurtigtest ved teststasjon.

Personer med positiv selvtest skal melde inn dette her og deretter bestille time til PCR-test på Rinnleiret.

 

 

Informasjon 17.12.21:

Vaksinering før jul, i romjula og over nyttår.

Vaksineringen går som planlagt. Pr nå er det ingen ledige timer for vaksinering 22.12. Eventuelle timer som blir ledige vil vises ved innlogging i Helseboka.

Romjula:
Torsdag 30.12 kl. 10-14, åpent for drop-in. Sted: Inderøy rådhus. Timer bestilles via Helseboka.
 
Over nyttår:
Fra og med 5.01. Hver onsdag kl. 09-19. Drop-in fra kl. 13-19. Sted: Inderøy rådhus. Timer bestilles via Helseboka. 

Innbyggere over 45 år kan bestille time til en tredje dose, dersom det har gått minst 4,5 måneder siden andre dose.
Innbyggere som ønsker første dose kan bestille det. Andre dose kan bestilles tidligst 3 uker etter første dose. 


Pr nå vaksinerer vi 45 år+, og vi ber innbyggere som er yngre enn 45 år følge med framover for informasjon om deres aldersgruppe.

 

Mulighet for henting av hurtigtest for covid-19 i helgen 18. og 19. desember.

Hvem kan hente ut test?
Som informert om 15.12.21 (se informasjon lengre ned) opplever nå mange kommuner å ha få hurtigtester på lager. Helsedirektoratet har derfor utarbeidet en prioriteringsliste over hvem som bør prioriteres for selvtesting. Vi ber om at dette respekteres.

Mosvik - Jækta Fjordstue: lørdag kl. 15.00 – 18.00 og søndag kl. 11.00 – 14.00 og ved Spiren – tidligere BUA/paviljongen – Vennavegen 59: lørdag kl. 10.00 - 21.00 og søndag kl. 10.00 – 21.00.
På hverdager gjelder fortsatt:
Servicetorget - mandag – fredag kl. 08.00-15.30

 

Informasjon 15.12.21:
Ny informasjon om hvem som kan hente ut hurtigtester.

Mange kommuner opplever nå å ha få hurtigtester på lager. Helsedirektoratet ber derfor kommunene prioritere
hvilke grupper som får utdelt selvtester.

Prioriteringslisten er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Listen under viser hvilke grupper som bør prioriteres for selvtesting (i prioritert rekkefølge):

 

 • Personer i kritiske samfunnsfunksjoner, eller som jobber i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende o.l., og som er i smittekarantene, og som har mulighet for fritak fra arbeidskarantene under forutsetning av daglig testing.
  NB! For husstandsmedlemmer og tilsvarende nære gjelder dette kun fullvaksinerte!

 • Personer som har symptomer:
  - Barn og unge (7 til 18 år)
  - Ansatte i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende og lignende
  - Ansatte i helse og omsorgtjenestene og i andre kritiske samfunnsfunksjoner

 • Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
  - Jevnlig testing av barn og unge, særlig i områder med vedvarende høyt smittetrykk
  - Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten i enkelte situasjoner og i områder med vedvarende høyt smittetrykk
   
 • Innreise - Innreisetesting er per nå et forskriftsfestet krav

Listen under viser i hvilke grupper som bør nedprioriteres for selvtesting (i prioritert rekkefølge):

 • Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
  - Jevnlig testing av barn og unge, i områder uten vedvarende høyt smittetrykk.
  - Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten uten vedvarende høyt smittetrykk.
 • Ved symptomer
  - Alle med unntak av listet opp over (barn, ansatte i helse- og omsorgstjenesten og i kritiske samfunnsfunksjoner) kan nedprioriteres, og ta PCR/hurtigtest ved teststasjon.

Personer med positiv selvtest skal melde inn dette her og deretter bestille time til PCR-test på Rinnleiret.

 

Vi har ledige timer til koronavaksinasjon 22.12

Vaksineringen skjer mellom 08.15 og 15.00 på Akset. Alle over 45 år, som har tatt andre dose for minimum 4 1/5 måned siden, kan bestille time til en boosterdose (tredjedose). Du kan også bestille en første- og/eller andredose koronavaksine. Time bestilles i helseboka.no

Det arbeides nå med å få på plass tidspunkt for vaksinedager etter jul. Følg med på hjemmeside og facebook for informasjon. 

Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten

Regjeringen innfører betydelig strengere smitteverntiltak fra midnatt natt til onsdag 15.12. Følg lenke for å se oversikten.
 

 

Statusoppdatering 13.12.2021

Sist uke (uke 49) hadde vi 8 smittede i Inderøy.
Vi vaksinerte 453 personer: 5 førstedoser, 18 andredoser, og resten er 3. dose.
​Hold deg oppdatert på nasjoanle anbefalinger og regler, på helsenorge.no

 

Mulighet for henting av hurtigtest for covid-19 i helgen 11. og 12. desember.

Mosvik - Jækta Fjordstue: lørdag kl. 15.00 – 18.00 og søndag kl. 11.00 – 14.00 og ved Spiren – tidligere BUA/paviljongen – Vennavegen 59: lørdag kl. 10.00 - 21.00 og søndag kl. 10.00 – 21.00

På hverdager gjelder fortsatt:
Servicetorget - mandag – fredag kl. 08.00-15.30
 

Hvor mange tester kan det tas med til hver enkelt?

Ikke kjent smitteeksponering:
Symptomer uten å være kjent nærkontakt: 1 test pr. person
 
Kjent smitteeksponering:
Uvaksinert/delvaksinert:
• med smitte i huset: 7 tester pr. uvaksinert/delvaksinert person.
• nærkontakt utenfor husstanden: 2 tester per uvaksinert/delvaksinert nærkontakt
Fullvaksinert:
• med smitte i huset: 2 tester pr fullvaksinert person
• nærkontakt utenfor husstanden + har symptomer: 1 test pr. fullvaksinert nærkontakt med symptomer
• nærkontakt utenfor husstanden + ingen symptomer: 0 tester pr. fullvaksinert nærkontakt uten symptomer

 

Nye nasjonale råd og regler, gjelder fra kl 00.00 09.12.21

Den overordnede kriseledelsen i Inderøy har i dag, 08.12.21, hatt et møte, og gått gjennom de nye nasjonale råd og regler knyttet til smittevern og korona.
Inderøy kommune følger alle nasjonale råd og regler, og har ingen egne lokale tiltak. Nå er det balnt annet påbudt å bruke munnbind der du ikke kan holde avstand, meteren er gjeninnført, og det er restriksjoner på hvor mange som kan samles hjemme og på arrangement. Sett deg inn i de nye reglene og rådene som til enhver tid gjelder.

Les mer på regjeringens hjemmeside. 

 

Smitteoppdatering 06.12.21

I uke 48 ble det registrert 5 nye tilfeller av covid-19 i Inderøy.

 

Inderøy kommune har i dag, 03.12.21, gjennomført et møte i overordnet kriseledelse.

Vi har gjennomgått de nasjonale reglene og anbefalingene som regjeringen presentert i pressekonferansen 02.12.21.

Det anbefales blant annet å bruke munnbind i julehandelen, om du ikke kan holde en meters avstand til andre. Munnbind anbefales også i kontakt med helse- og omsorgstjenesten og på kollektivtransport og i taxi.

Inderøy kommune har ingen egne lokale tiltak, men følger nøye med på utviklingen i koronasituasjonen.

Du kan lese mer om de nye nasjonale tiltakene og anbefalingene på regjeringens nettsider og på helsenorge.no.

Vi deler her et brev fra Statsforvalteren i Trøndelag om innreiseregler til Norge (datert 03.12.21):

Du skal registrere deg og testes for covid-19 ved ankomst til Norge

Alle som kommer inn til Norge, enten med bil, båt, fly, eller på annen måte, skal teste seg for covid-19. Dette gjelder alle, vaksinerte og uvaksinerte, norske statsborgere og borgere fra andre land.

Det er alle innreisende sitt personlig ansvar å følge de nye reglene. Alle som ankommer landet skal også fylle ut skjema for innreiseregistrering.

Les mer om reglene her

Skjema for innreiseregistrering

Du må fylle ut skjema for innreiseregistrering før du reiser inn til Norge, uavhengig av hvor du kommer inn i landet, eller på hvilken måte du reiser. Dette gjelder både nordmenn som kommer hjem, og utenlandske besøkende til landet.

Etter fullført registrering får du en kvittering som skal vises frem til myndighetene når du blir bedt om det. Reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Barn under 16 år trenger ikke å fylle ut skjema.

Du finner skjema for innreiseregistrering på reg.entrynorway.no

Test på grenseovergangen

Hovedreglene er at du skal ta en hurtigtest på grenseovergangen. Du skal vente ved grensen til prøveresultatet foreligger, så sant det er praktisk mulig. Er hurtigtesten positiv så skal du ta en ny test på en kommunal teststasjon (PCR-test).

Ikke mulig å teste seg på grensa?

Dersom du kommer inn i landet på et sted der det IKKE er teststasjon på grensen, så må du selv sørge for å teste deg ved en teststasjon eller ta en selvtest innen 24 timer etter at du kommer inn i landet. Du skal bruke en CE-registrert hurtigtest.

Er selvtesten positiv skal du ta en PCR-test snarest mulig, og senest innen 24 timer. Da må du kontakte kommunen der du oppholder deg for å bestille time til en PCR-test.

Skal bruke munnbind

Alle innreisende som er over 12 år skal bruke munnbind der det ikke er mulig å unngå nærkontakt med andre helt til det foreligger et negativt testresultat på prøvene du tok ved ankomst, eller innen 24 timer etter ankomst dersom du ikke ble testet på grenseovergangen.

Barn under 16 år skal ikke testes der det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen av barnet.

Det er noen unntak fra kravet om test etter ankomst. Dette gjelder blant annet yrkessjåfører som kjører inn i landet, togpersonell og flypersonell. Se  covid-19-forskriften § 4d (lovdata.no),for detaljer.

Til slutt en liten oppfordring

Vi anmoder kommunene, arbeidsgivere, organisasjoner, studiesteder og andre om å opplyse personer de vet skal ankomme Norge, eller ansatte og andre som skal ut på en utenlandsreise, om reglene for testing ved innreise til landet.

 

Mulighet for henting av hurtigtest for covid-19 i helgen 4. og 5. desember.

Mosvik - Jækta Fjordstue: lørdag kl. 15.00 – 18.00 og søndag kl. 11.00 – 14.00 og ved Spiren – tidligere BUA/paviljongen – Vennavegen 59: lørdag kl. 10.00 - 21.00 og søndag kl. 10.00 – 21.00

På hverdager gjelder fortsatt:
Servicetorget - mandag – fredag kl. 08.00-15.30
 

Hvor mange tester kan det tas med til hver enkelt?

Ikke kjent smitteeksponering:
Symptomer uten å være kjent nærkontakt: 1 test pr. person
 
Kjent smitteeksponering:
Uvaksinert/delvaksinert:
• med smitte i huset: 7 tester pr. uvaksinert/delvaksinert person.
• nærkontakt utenfor husstanden: 2 tester per uvaksinert/delvaksinert nærkontakt
Fullvaksinert:
• med smitte i huset: 2 tester pr fullvaksinert person
• nærkontakt utenfor husstanden + har symptomer: 1 test pr. fullvaksinert nærkontakt med symptomer
• nærkontakt utenfor husstanden + ingen symptomer: 0 tester pr. fullvaksinert nærkontakt uten symptomer

 

Statusoppdatering 29.11.21

Alle innbyggere over 65 år kan nå bestille time til 3. vaksinedose mot covid-19, i , på helseboka.no, eller ved å ringe vaksinetelefonen, på 40405275. Du kan også bestille time til første- og/eller andredose her.

Vaksinering:
Vi vaksinerer i Minihallen på Akset på følgende tidspunkt før jul:
- Torsdag 02.12
- Torsdag 09.12
- Torsdag 16.12
- Onsdag 22.12
Alle dager fra 08.15 – 15.00.

Sist uke (uke 47) registrerte vi 11 covid-positive i Inderøy. Vi har en smitterate på 547 pr 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Når det gjelder 3. dose til innbyggere under 65 år, vil vi informere om dette etter jul. Følg med på kommunens hjemmeside og facebookside for å holde deg oppdatert på koronastatus, eventuelle oppfordringer og tiltak, og vaksine.

 

 

Kriseledelsen har fredag 26.11.21 hatt et møte for å vurdere smittesituasjonen i Inderøy:

Oppfordring til bruk av munnbind for besøkende

Dersom du skal på besøk i omsorgsbolig, eller institusjon, eller sitte i et venterom før besøk hos helsetjeneste, og ikke kan holde avstand til andre, oppfordres du som besøkende til å bruke munnbind. Gjelder i perioden fra 26.11.21 til 12.12.21.  

Ansatte i Inderøy kommune – helsetjenesten

For ansatte gjelder også en oppfordring til bruk av munnbind i helsetjenesten/institusjoner/omsorgsboliger i Inderøy i situasjoner hvor nær kontakt er nødvendig og hvor individuelle forhold ikke er til hinder for bruk av dette. Munnbind skal ikke brukes om ikke fordelene veier opp for ulempene, noe som f eks kan gjelde ved pleie av demente og for andre personer/grupper. Oppfordringen gjelder fra 26.11.21 – 12.12.21.

 

 

KORONAVAKSINE:

Vi tilbyr nå tredje dose koronavaksine. Alle over 65 år, samt yngre personer med nedsatt immunforsvar, anbefales 3. dose koronavaksine, da man ser at disse mister effekten av vaksinen raskere enn andre. Personer med immunsvikt-tilstander som gjør at de anbefales 3. dose skal ha fått beskjed fra helseforetaket om dette. De som lurer på om de bruker immundempende medisiner som gir grunnlag for en anbefaling om 3. dose kan sjekke medikamentlista.

Her kan du lese mer om alvorlig nedsatt immunforsvar og 3. dose koronavaksine.

I tillegg er det åpnet for at helsepersonell med tett kontakt med sårbare pasientgrupper også tilbys 3. dose koronavaksine.

Med unntak av personer i gruppe 1 og 2, skal det hos alle grupper ha gått 6 mnd. mellom dose 2 og dose 3. Det må også være minst 1 uke mellom koronavaksine og influensavaksine.

Les mer om grupper her: https://www.inderoy.kommune.no/koronavaksine-dose-3.6416658-545534.html

Det vaksineres hver torsdag t.o.m 16/12 på rådhuset. Evt behov for videre vaksinering på nyåret kommer vi tilbake til.

11/11: kl  08.30 – 14.30

18/11: kl  08.30 – 14.30

25/11: kl 08.30 – 15.00

02/12: kl 08.30 – 14.30

09/12: kl 08.30 – 14.30

16/12: kl 08.30 – 11.00

Du bestiller time i helseboka.no.
Kan du ikke bestille via lenken, kan du ringe vaksinetelefonen 40405275,  mandag til fredag 08.00-11.00.

Om du mangler første og/eller andre dose koronavaksine, kan du på samme måte bestille time i helseboka.no, eller ringe vaksinetelefonen.

 

Her finner du mer informasjon om koronavirus og vaksinering.

 

Statusoppdatering 22.11

I uke 46 ble det totalt registrert 23 nye tilfeller av koronasmitte i Inderøy. Dette gir en smitterate på 355/1000. Vi forventer noenlunde samme antall smittede også i denne uka vi nå er inne i. 
Husk å hold deg hjemme om du er syk, og ha god hoste- og håndhygiene. 

 

Statusoppdatering 15.11
Det ble registrert ett nytt tilfelle av koronasmitte i Inderøy i forrige uke (uke 45).

 

Statusoppdatering 08.11

Det er registrert ett nytt tilfelle av koronasmitte i Inderøy siden siste oppdateing, i uke 44.

Skjema