A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Statusoppdateringer fra perioden 01.12.2020-28.02.2021

23.02.2021: Vi har ikke hatt ny smitte av covid-19 siste helg, eller så langt denne uka.

 

Overordna kriseledelse har behandlet følgende saker i møte 19.02.21

-        Fortsatt bruk av munnbind innenfor helse- og sosial
Du finner nærmere informasjon under lokale tiltak.

-        Kontroll av innreisekarantene
Inderøy kommune har engasjert medarbeidere (medarbeidere med erfaring fra politiet) til å følge opp at karantene reglene overholdes. De vil få i oppgave å kontrollere innreisekarantene etterleves på forskriftsmessig vis. Et arbeid som ledes av kommuneoverlegen.

-        Bassenget ved Movik skole
Det åpnes nå opp for utleie på fritida for barn og unge under 20 år bosatt i Inderøy kommune. Det forutsettes at smittevernreglene overholdes.


Status vaksine i uke 7 - 15.02. - 21.02
Denne uka får vi 15 hetteglass. Av disse går 33 doser til vaksinering av 2. dose. De siste beboerne på Betania og Mosvik vi nå være fullvaksinerte. I tillegg vil alle på Næss ha fått 1. dose (de fleste vil nå være fullvaksinerte.) Vi har når vi er ferdig med uke 7 ha fullvaksinert 20 helsepersonell og totalt vil 129 personer  være fullvaksinerte. Vi vil fortsette med vaksinering på rådhuset av  innbyggerne i samme aldersgrupper ( 75 - 84/85 +) som forrige  uke (ca 50 doser).
Lørdag 13. og søndag 14.02: Det er ingen ny koronasmitte i Inderøy i helga.

Fredag 12.02:

Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Inderøy siden 4. februar.

I Trondheim har det funnet sted noe smitte av den britiske mutasjonen av covid-19. Inderøy kommune forholder seg til nasjonale råd når det gjelder reising, også til Trondheim: unngå unødvendig reising.
Ved en oppblomstring av ny smitte, vil kommunen raskt iverksette tiltak.

Vi minner om at det fremdeles er nødvendig å holde smittevernreglene: Hold avstand, vask hender og vær hjemme om du er syk. Det er altså anbefalt å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er anbefalt fordi det er en risiko for spredning av smitte dersom du reiser fra områder med mye smitte i Norge til et område med lite smitte. Du kan lese mer om nasjonale regler og anbefalinger her.

 

Torsdag 11.02: Ingen nye smittetilfeller i dag. Det er en uke siden vi sist kunne melde om ny smitte i Inderøy.

 

Onsdag 10.02: Ingen nye smittetilfeller i Inderøy.

 

Tirsdag 09.02: Ingen nye smittetilfeller i Inderøy.

 

Mandag 08.02: Ingen nye smittetilfeller i Inderøy.

Mandag 08.02 - vaksinasjon - status:
I uke 6 vil vi som sagt forrige uke ha 48 doser som går til dose 2.  dvs at vi da har fullvaksinert ca 96 personer. I tillegg fortsetter vi med vaksinering av prioritert helsepersonell. De resterende vaksinene går også denne uka til innbyggere i aldersgruppen 75-84 og 85+. Dette vil si ca 100 doser.

I uke 7 får vi 15 glass. Av disse går 32 doser til vaksinering av 2. dose. Vi vil fortsette med innbyggerne i samme aldersgrupper som denne uka (ca 70 doser)

Lørdag 06.02 og søndag 07.02. kl 16.00 - status smittetilfeller
Vi kan melde om 0 nye smittetilfeller

Fredag 05.02. Status smittetilfeller fredag 5.februar kl.14.00
Vi kan melde om 0 nye smittetilfeller

05.02 - Lokale restriksjoner og anbefalinger innen helse og omsorg, videreføres inntil ny beskjed gis.

Dette betyr at:

 • Alle helsepersonell som er i nærkontakt med pasienter skal inntil videre bruke munnbind. 
 • Besøksforbudet ved Betania (Sparbu) oppheves fra 04.02.21, da smittetrykket er lavt og langtidsbeboerne nå er fullvaksinert. Gjeldende nasjonale retningslinjer for smittevern ved besøk i kommunale helse og omsorgsinstitusjoner må følges. Disse vil bli endret fra 08.02.21. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/
 • Ved Mosvik aktivitet- og omsorgssenter, Næss omsorgsboliger og andre boliger med heldøgnsomsorg er det anledning til besøk i beboernes private hjem, men det oppfordres til at fellesarealer fortsatt ikke benyttes av besøkende. Det oppfordres til høyt fokus på smittevern (avstand, hygiene) ved besøk, inntil både beboer og besøkende er fullvaksinert.

 

04.02 kl 15.40

Det er i dag ett nytt smittetilfelle i Inderøy. Personen er satt i isolasjon, og smittesporing pågår. 
 

 

02.02.kl.15.00

Status smittetilfeller tirsdag 2. februar kl.15.00. O nye smittetilfeller. 

01.02. kl.15.00 

Status smittetilfeller mandag 1.februar kl.15.00
Vi kan på nytt melde om 0 nye smittetilfeller
 
Vaksinasjon
Vaksinasjonen går som planlagt og når uke 5 er fullført vil bl.a ca. 48 personer være fullvaksinert.
 

31.01. kl.15.00: Ingen nye smittede i Inderøy

30.01. kl.15.00: Ingen nye smittede i Inderøy

29.01: Ingen nye smittede i Inderøy. 

28.01: Ingen ny koronasmitte i Inderøy.

 

Oppdatert om korona Inderøy, 27.01:

Det er i dag ingen nye smittetilfeller i kommunen. Alle smittede i tilknytning til utbruddet i Mosvik er nå friskmeldte.

Kommunen ber om at alle innbyggere i Inderøy går inn på kommunens hjemmeside for å registrere seg i vaksinekø. Dette gjelder for alle som er 18 år og eldre, og uansett om du ønsker vaksine eller ikke. Dersom du ikke finner fram på hjemmesida, kan du kontakte kommunen på telefon 40405275, og få hjelp med registreringen. Telefonen er åpen på hverdager mellom kl 08.00 og 15.30. Denne informasjonen vil også sendes ut som sms før helga for å sikre at vi når ut til alle innbyggere. Ytterligere informasjon finner du her.

Lokale restriksjoner og anbefalinger innen helse og omsorg, videreføres inntil ny beskjed gis. Dette betyr at:

 • Alle helsepersonell som er i nærkontakt med pasienter skal bruke munnbind.
 • Ved institusjon og bofellesskap innskjerpes besøksrestriksjonene. Det er generelt besøksforbud ved Betania (Sparbu). Unntak for beboere som ligger for døden. De kan motta besøk.
 • Ved Mosvik aktivitet- og omsorgssenter, Næss omsorgsboliger og andre boliger med heldøgnsomsorg ber kommunen om at besøk reduseres til det minimale.

Det anbefales fremdeles bruk av munnbind på skolebuss for elever på ungdomsskole og videregående, på buss til og fra skole. Bruk av munnbind er ikke anbefalt for elever i 1.-7. klasse.

 

Smittestatus 26.01: Ingen nye smittetilfeller i dag.

 

Smittestatus 25.01: Det er ingen nye smittetilfeller i Inderøy i dag.

 

25.01 OPPDATERING:

I likehet med andre trønderske kommuner anbefaler Inderøy kommune sine innbyggere om å unngå reiser til Oslo-regionen. Dette er i samsvar med anbefaling fra Statsforvalteren i Trøndelag. Se de nasjonale tiltakene på regjeringen.no

De som har vært på Østlandet den siste tiden bes om å teste seg. Dette gjelder de som har vært i kommunene Nordre Follo, Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfolg, Moss, Frogn og Våler. For å bidra til å stoppe det muterte viruset som er konstatert på Østlandet anmoder vi i tillegg de som kommer fra de 15 randsonekommunene til Follo og Oslo om å teste seg. Disse kommunene er:

 • Asker
 • Aurskog-Høland
 • Bærum
 • Drammen
 • Horten
 • Lier
 • Lillestrøm
 • Lunner
 • Lørenskog
 • Marker
 • Nittedal
 • Rakkestad
 • Rælingen
 • Råde
 • Skiptvedt

De som har vært i disse kommunene den siste tiden bør også unngå nærkontakt med andre til testsvar foreligger.

 

24.01: Ingen nye smittede i Inderøy i dag.
 

Pressemelding 23.01.21 kl.14.20

O nye smittede lørdag 23.01.

Pressemelding 23.01.21 kl.14.15.

Har du vært i Nordre Follo eller nabokommunene ?

Inderøy kommune ber om at du bestiller time på nett for testing mandag 25. eller tirsdag 26. januar dersom du i løpet av de siste 14 dagene har besøkt en eller flere av disse kommuner:

- Nordre Follo
- Oslo
- Enebakk
- Ås
- Vestby
- Nesodden
- Indre Østfold
- Moss
- Frogn
- Våler

Er du i målgruppen her vil vi at du i størst mulig grad skal unngå nærkontakt med andre til testsvar foreligger.  Vi ber om dette fordi vi vil ligge i forkant av situasjonen.

Koronatest - bestilles digitalt her (klikk på denne teksten). (fungerer ikke i nettleseren Internet Explorer).  Vil du lese mer om koronatest, klikk på denne teksten.

Har du problemer med å bestille digitalt kan legevakt kontaktes på telefon 116117 for å bestille time.

Smittestatus 22.01.2021 kl.15.00

Kommuneoverlege Guri Falch kan i dag melde om 0 nye tilfeller. Antallet som ikke er friskmeldt er nå nede på 8 personer. 

Smittestatus 21.01.2021 kl.15.00
Det har i dag blitt påvist 1 nytt tilfelle av covid-19 i Inderøy. Personen er allerede i karantene og har ingen nærkontakter utover familien. Det er i dag ingen nye friskmeldte. 

Pressemelding torsdag 21.01.2021 kl.14.00
Overordna kriseledelse har i dag hatt møte og besluttet følgende:

Barnehager og skoler i Inderøy kommune 
Inderøy kommune vil fra og med lørdag 23. januar følge de nasjonale føringene. Det betyr:

 • Barnehagene i Inderøy går fra rødt nivå til gult nivå
 • Barneskolene, ungdomsskolen og Inderøy videregående går fra rødt nivå til gult nivå

Barnehagene og SFO vil ha ordinær åpningstid fra og med mandag 25. januar.

Det anbefales bruk av munnbind for elever på ungdomsskole og videregående, på buss til og fra skole. Bruk av munnbind er ikke anbefalt for elever i 1.-7. klasse.

Kommuneoverlegen oppfordrer fortsatt til:

 • At man ikke skal møte opp i skolen dersom man er syk/har tegn på sykdom (jf. veilederen). Ved symptomer på korona-smitte bestiller man seg test ved Rinnleiret, og kontakter fastlege for legevurdering ved behov.
 • Å følge de generelle rådene fra Folkehelseinstituttet (fhi) om hygiene og fysisk avstand, også innad i kohorter (lar seg vanskelig gjøre for barnehagekohorter og småtrinnet på barneskolen, men bør følges for de eldre elevene).
 • At også foresatte leser veilederen for smittevern i barnehager og skoler; gult nivå.
 • At elever er ute i friminuttene og at klasserommene luftes. 
 • Gult nivå er ikke en normalsituasjon.


Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

Inderøy kommune vil fra og med lørdag 23. januar følge de nasjonale tiltakene for idretts, fritids- kultur og livssynsarrangementer.

Uteliv og serveringssteder – skjenking av alkohol

Nasjonale myndigheter opphever det nasjonale skjenkeforbudet. Fra natt til fredag innføres samme tiltak som var gjeldene før skjenkestoppen ble innført 4. januar. Det betyr for Inderøy kommune: Det vil fortsatt være skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl.22.00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering.

Lokale restriksjoner og anbefalinger innen helse og omsorg

Vi minner om våre restriksjoner fra 31.12.2020 innen helse- og omsorg, for ansatte og besøkende:
På grunn av økt smitte innføres følgende tiltak innen helse- og omsorg:

 • Alle helsepersonell som er i nærkontakt med pasienter skal bruke munnbind.
 • Ved institusjon og bofellesskap innskjerpes besøksrestriksjonene. Det er generelt besøksforbud ved Betania (Sparbu). Unntak for beboere som ligger for døden. De kan motta besøk.

Ved Mosvik aktivitet- og omsorgssenter, Næss omsorgsboliger og andre boliger med heldøgnsomsorg ber kommunen om at besøk reduseres til det minimale.

Tiltakene gjelder ut januar måned.

Oversikt over nasjonale tiltak fra og med 20. januar 2021
Se resten av de nye retningslinjene som gjelder fra og med 20.01. og inntil videre

Overordna kriseledelse i Inderøy kommune har gjennomgått de nasjonale tiltakene. Inderøy kommune viser til de nye nasjonale tiltak som ble presentert 18.januar 21. De nasjonale tiltakene varer så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen. Skjenkeforbudet skal vurderes allerede neste uke, dvs uke 4/2021. Her kan du lese om de nasjonale tiltakene og Inderøy kommunes lokale tiltak/anbefalinger.

Barnehager og skoler

Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Kommuner kan opprettholde rødt nivå ut denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov vurdere rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)

Reiser

Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder. (Nytt)

Høyere utdanning

Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne. (Nytt)

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)

For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene. (Nytt)

Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. (Nytt)

Arbeidsplasser

Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. (Nytt)

Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser. (Nytt)

Uteliv og serveringssteder

Nasjonale myndigheter opphever det nasjonale skjenkeforbudet. Fra natt til fredag innføres samme tiltak som var gjeldende før skjenkestoppen ble innført 4.januar. Det betyr følgende for Inderøy kommune: Det vil fortsatt være skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering.

Kilde for informasjon: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-20.-januar-2021/id2826828/

 

 

Status smittetilfeller 20.01. kl.14.30

Inderøy kommune v/kommuneoverlege Falch opplyser om 0 nye smittetilfeller onsdag 20. januar.
Status i antall som ikke er friskmeldt er fortsatt kun 13, dvs. det samme antall som tirsdag 19. januar.Status smittetilfeller 19.01.kl.13.30

Det meldes om 2 nye tilfeller. Begge i karantene fra før pga. tilfelle i husstandene, og derfor heller ingen nye nærkontakter som settes i karantene pga. dette.
 
Kun 13 personer som ikke er friskmeldte.


Pressemelding mandag 18. januar kl.18.30

Oversikt over nasjonale tiltak fra og med 20. januar 2021
Overordna kriseledelse i Inderøy kommune har gjennomgått de nasjonale tiltakene. Inderøy kommune viser til de nye nasjonale tiltak som ble presentert 18.januar 21. De nasjonale tiltakene varer så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen. Skjenkeforbudet skal vurderes allerede neste uke, dvs uke 4/2021. Her kan du lese om de nasjonale tiltakene og Inderøy kommunes lokale tiltak/anbefalinger.

Barnehager og skoler

Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Kommuner kan opprettholde rødt nivå ut denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov vurdere rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

Barnehager og skoler i Inderøy kommune. Følgende gjelder i Inderøy kommune fram til og med den 22. januar 2021:
 

 • Rødt nivå videreføres for alle barneskoler og barnehager i Inderøy kommune. Inderøy har innført rødt nivå for både ungdomsskolen og Inderøy videregående skole. Ved eventuell stenging av skoler for fysisk undervisning eller stenging av barnehage(r) i ovennevnte perioden, legges det til grunn en forutsetning at det er etablert et tilbud for barn/unge med spesielle behov og/eller barn av foreldre med samfunnskritiske jobber (vedtatt i formannskap 15.01.21)
 • Inderøy kommune planlegger å gå over til gult nivå fra og med mandag 25. januar. Endelig informasjon om overgang til gult nivå kommer i løpet av uka.
 • Det anbefales bruk av munnbind for elever på ungdomsskole og videregående, på buss til og fra skole. Bruk av munnbind er ikke anbefalt for elever i 1.-7. klasse.


Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)

Reiser

Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder. (Nytt)

Høyere utdanning

Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne. (Nytt)

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)

For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene. (Nytt)

Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. (Nytt)
 

Lokale tiltak knyttet til idretts, fritid- og kultur arrangementer – barn og unge under 20 år
Inderøy kommune vil på grunn av rødt nivå i barnehage og skole i Inderøy kommune presisere at følgende gjelder til vi går over til gult nivå:  Gjelder fra og med 20. januar:
Innendørs aktivitet: Her må barn og unge følge sin barnehage/skolekohort og opprettholde 1 m avstand også innad i kohorten. For øvrig gjelder at ingen syke skal møte, og at det skal utføres håndhygiene minst før og etter aktiviteten. Uteaktiviteter: Her må barn og unge følge sin barnehage/skolehort og opprettholde 1 m. avstand også innad i denne kohorten. Tiltaket gjelder i perioden fra og med 20. januar til og med søndag 24. januar. 


Arbeidsplasser

Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. (Nytt)

Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser. (Nytt)

Uteliv og serveringssteder

Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Det tas en ny vurdering i uke 4, altså neste uke.

Lokale restriksjoner og anbefalinger innen helse og omsorg

Vi minner om våre restriksjoner fra 31.12.2020 innen helse- og omsorg, for ansatte og besøkende:
På grunn av økt smitte innføres følgende tiltak innen helse- og omsorg:

 • Alle helsepersonell som er i nærkontakt med pasienter skal bruke munnbind.
 • Ved institusjon og bofellesskap innskjerpes besøksrestriksjonene. Det er generelt besøksforbud ved Betania (Sparbu). Unntak for beboere som ligger for døden. De kan motta besøk.

Ved Mosvik aktivitet- og omsorgssenter, Næss omsorgsboliger og andre boliger med heldøgnsomsorg ber kommunen om at besøk reduseres til det minimale.

Tiltakene gjelder ut januar måned.
 

Status smittetilfeller 18.01 kl.15.00
Kommuneoverlege Falch opplyser at vi i dag har 0 nye smittetilfeller. Det er nå 56 som er friskmeldte i kommunen

Vaksinasjon i uke 3 – 2021 status 18.01.21

Inderøy kommune vil i uke 3 fortsette vaksinasjon som planlagt.  Vi starter vaksinasjon av utvalgte hjemmeboende over 85 år. Målgruppen har fått beskjed!

Statusoppdatering 17.01.2021

Vi har to nye smittetilfeller i Inderøy. Ett tilfelle ble meldt seint i går kveld, og ett i dag. For begge gjelder at de var i karantene, og at de ikke hadde noen nærkontakter utover egen husstand. 

 

Statusoppdatering 16.01.2021: 

En person har i dag fått påvist koronasmitte i Inderøy. Nærkontakter er kun i egen husstand.

De to som har fått påvist smitte i går og i dag, er begge ansatt ved Næss omsorgsboliger, og har vært i karantene siden mandag.

Til sammen har 9 ansatte og 6 beboere fått påvist covid-19. Alle beboere hurtigtestes hver tredje dag, sist nå på torsdag. Alle har fått negativ test, det er altså ingen ny smitte blant beboerne. 

 

Pressemelding 15.01.2021

Oppdatert smittestatus 15. januar:
Det er i dag en ny koronasmittet i Inderøy. Det er kun medlemmer av egen husstand som er nærkontakter i dette tilfellet. Vi kan nå melde om 40 friskmeldte i kommunen.

I dag ble det fattet følgende vedtak i formannskapet:

Rødt nivå videreføres for alle barneskoler og barnehager i Inderøy kommune.
Uavhengig av en eventuell lemping av statlige restriksjoner, videreføres rødt nivå for både ungdomsskolen og Inderøy videregående skole. Videreføring av rødt nivå gjelder til og med den 22. januar 2021. Ved eventuell stenging av skoler for fysisk undervisning eller stenging av barnehage(r) i ovennevnte perioden, legges det til grunn en forutsetning at det er etablert et tilbud for barn/unge med spesielle behov og/eller barn av foreldre med samfunnskritiske jobber.

Vedtak fattes etter kml. § 11-8 (hasteparagrafen).

Dette vedtaket gjøres på bakgrunn av de siste fjorten dagers smittesituasjon i kommunen, og at smittesituasjonen ennå vurderes som uforutsigbar.

 

Oppdatering 14.01.2021

Vi har i dag ett nytt tilfelle av covid-19. Denne personen er allerede i karantene, og det er ingen nye nærkontakter her. Det er nå 38 som er friskmeldte i kommunen. Omlag 150 mennesker er i karantene i Inderøy pr i dag. 

Oppdatering 13.01. 2021 kl 21.00

Vi har i kveld fått en ny påvist smitte i Inderøy. Også denne personen har vært i karantene, og har ingen nærkontaketer utenom husstanden.
Det er altså to nye tilfeller til sammen i dag, 13. januar.

 

Pressemelding 13.01.2021

Inderøy har ett positivt tilfelle av covid -19 i dag. Dette er forventet da personen allerede var i karantene, som nærkontakt til tidligere smittet. Det er ingen nye nærkontakter knyttet til dette smittetilfellet.

Ved Næss omsorgsboliger, er situasjonen den samme som i går. Nye hurtigtester av beboere og ansatte tas i morgen (dette skjer hver tredje dag).

 

 

Pressemelding 12.01.2021

Vi har så langt ingen nye smittetilfeller i Inderøy. 28 personer er friskmeldte.

Ved Næss omsorgsboliger er nå flere ansatte tilbake i jobb, etter en periode med karantene og isolasjon. Til sammen har 7 ansatte og 6 beboere har koronasmitte ved Næss omsorgsboliger.

Sakshaug skole er godt i gang med hjemmeundervisning denne uka. Skolen har 21 ansatte og 87 elever i karantene i dag tidlig. Så langt er det ingen som har fått påvist covid-19 knyttet til de opprinnelige tilfellene i Sakshaug barnehage eller barneskole.

 

Oppdatering 11.01.2021

Smittestatus:

Vi har i dag ett nytt smittetilfelle i Inderøy, så langt. Den smittede er ansatt ved Næss omsorgsboliger. Det er tilsammen 7 ansatte og 6 beboere som er smittet ved Næss omsorgsboliger. 
Totalt har 72 mennesker fått påvist covid-19 de siste 14 dagene i Inderøy. Av disse er nå 16 friskmeldte.

Det gjennomføres hurtigtester av beboerne ved Næss omsorgsboliger hver tredje dag. Alle tester fra i dag var negative.

Prestlia

Overordnet kriseledelse har i dag bestemt at heisen i Prestlia holdes stengt til og med 18. januar, dette for å forebygge smitte av covid-19.

Når det gjelder utendørsaktivitet, gjelder smittevernregler som før: Hold avstand, vær hjemme om du er syk og husk god håndhygiene. Barn bør være sammen med de samme barna som de er i kohort (gruppe) med i barnehagen og på skolen. Bruk uteområder der det er mulig å holde god avstand.
 

I dag har vi også med en statusoppdatering for Inderøy videregående skole, pr 11.01.21:

Skolen har siden 04.01.21 vært på rødt nivå i tråd med nasjonale føringer for videregående skoler.

I uke 1 fikk 6 elever påvist positiv koronatest. 5 av elevene har ikke møtt på skolen siden 22.desember 2020, og dermed har ikke dette fått konsekvenser for klassene de går i.

Den 6. eleven har vært på skolen en dag i uke 1, hele klassen og noen lærere er satt i karantene tom 14.01.21.

 

 

Pressemelding søndag 10. januar kl. 22.00

Smittestatus søndag 10. januar

Kommuneoverlege Falch opplyser at vi har 2 nye smittetilfeller, og de knyttes til Mosvik. Personene sitter allerede i karantene. Ingen nye nærkontakter trenges å spores.

 

Pandemisituasjonen i Inderøy – her finner du opptak av webinar fra søndag 10. januar - oppdatert kl.14.00. 

Kommuneoverlege Guri Falch og ordfører Ida Staberg informerte i dag om arbeidet rundt koronautbruddet i kommunen med status 10.januar 2021. Det var ca 300 påmeldte til webinaret.

Her kan du se opptak av webinaret 

Opptaket vil være tilgjengelig i noen dager. Endringer i situasjonen gjør at det relativt raskt kan bli utdatert.

Presentasjonen som ble gjennomgått kan du se her. I presentasjonen oppgis 18.januar som åpning av Mosvik barnehage. Det riktige er 12. januar.

Publisert 10.01.21 kl.14.00 Pressemelding søndag 10. januar kl.13.00

Smittestatus søndag 10.01 kl.13.00

Kommuneoverlege Guri Falch har ingen positive svar så langt søndag 10. januar kl.13.00.

Inderøy kommune gjennomførte på formiddagen et webinar om koronapandemien med over 300 påmeldte.

Vi legger snart ut et opptak av webinaret hvor ordfører Ida Stuberg og kommuneoverlege Guri Falch ga informasjon og svarte opp på spørsmål.

 

Pressemelding lørdag 9. januar kl.1530


Smittestatus lørdag 9. januar
Kommunelege Falch opplyser at vi har 1 nytt smittetilfelle og smittekilden er kjent, og personen har vært i karantene.

Mosvik barnehage åpner på tirsdag 12. januar
Det er nå klart at Mosvik barnehage åpner tirsdag 12.januar på rødt nivå og med redusert åpningstid – slik som de andre barnehagene i Inderøy.  Styrer i Mosvik barnehage har sendt ut informasjon til foresatte. Mandag 11. januar holdes stengt på grunn av bemanningssituasjonen og behov for planleggingstid.

Har du spørsmål om pandemisituasjonen i Inderøy? Delta på vårt webinar søndag 10. januar kl.11.00.
Kommuneoverlege Guri Falch og ordførere Ida Staberg gir informasjon i situasjonen og du kan stille spørsmål.

Du melder deg på via følgende link: https://my.demio.com/ref/CFticYb2fqY1In6RNy pressemelding 08.01. kl 18.30

Mosvik skole

- åpner for fysisk undervisning på rødt nivå fra og med mandag 11. januar. Det er ikke noen ny smitte blant barn eller ansatte i Mosvik, og alle involverte er ute av karantene.  Ansatte og foresatte får informasjon fra rektor vedrørende smittevernregler og tiltak som gjelder på rødt nivå.

Mosvik barnehage

Når det gjelder Mosvik barnehage vil det komme informasjon om åpning og tiltak i løpet av helgen.

Sakshaug skole

Som en følge av positive testsvar for elever ved Sakshaug skole i dag, ble det gjennomført hurtigtester av en mindre gruppe lærere og elever for å få en indikasjon på omfanget. Disse testene kom ut med negativt resultat, men alle som er satt i karantene som følge av disse 3 kjente smittetilfellene skal uansett i karantene og testes ved Rinnleiret teststasjon.

Sakshaug barnehage

I dag ble det bekreftet at en familie tilhørende Sakshaug barnehage har testet positivt for korona.

Som følge av dette er en avdeling stengt i hele neste uke, t.o.m. fredag 15. januar.

Alle familiene tilknyttet denne avdelingen er satt i karantene og alle familiemedlemmene i husstanden skal teste seg på Rinnleiret teststasjon. Styrer har informert alle de aktuelle familiene.

Barn og foreldre som utvikler symptomer skal umiddelbart isoleres, testes og smitteteamet i kommunen skal da kontaktes for videre smittesporing.

Ved negativ test og symptomfrihet hos barn og resten av husstanden, trenger kun barnet være i karantene videre.

 

 

Pressemelding 08.01.2021

Det er i dag meldt seks nye tilfeller av covid-19 i Inderøy. Alle har kjent smittekilde.

Tre av de smittede er elever ved Sakshaug skole, i 1., 4. og 6. klasse. Som følge av dette er hele trinnene og berørte lærere satt i karantene. Karantenen varer i 10 dager fra siste eksponeringsdag/siste dag du har vært i nærheten av smittet. Dvs. at det kan være ulike dager for karanteneslutt.

Elever og ansatte som utvikler symptomer skal umiddelbart isoleres, testes og smitteteamet i kommunen skal da kontaktes for videre smittesporing i påvente av prøvesvar. Elever og lærere som skal prioriteres for hurtigtesting vil bli kontaktet.

Det anbefales at alle elever og ansatte, på de aktuelle trinnene (1., 4. og 6.) testes på Rinnleiret, uavhengig av om de blir satt opp til hurtigtest.

Resten av husstanden trenger ikke å være i karantene om ikke barna eller de voksne utvikler symptomer. 

Det presiseres at smittetilfellene eller tiltakene ikke kommer pga. brudd på karanteneregler. Elevene og foresatte har fulgt råd og retningslinjer.

Øvrige elever ved skolen er ikke i karantene.

Skolen er stengt i 10 dager, til og med mandag 18 januar.

Det gjennomføres kommende uke hjemmeskole for alle trinn.

Det vil bli mulighet for å hente utstyr. Informasjon om det avtales med kontaktlærerne.

Barn av samfunnskritisk personell og barn med særskilt omsorgsbehov, har rett til et tilbud ut over redusert åpningstid. Foresatte som har behov, må ta direkte kontakt med rektor. I den sammenhengen gjøres det kontinuerlig lokale vurderinger, og vi har god dialog med PPT og helsestasjonen.

 

 

Ny oppdatering av smittesituasjonen torsdag 7. januar kl. 22.30

Vi har i kveld mottatt melding om 3 nye tilfeller hvor alle har kjent smittekilde og alle er i karantene. Det betyr at vi i dag totalt har 17 nye tilfeller. 

Oppdatering av smittesituasjonen torsdag 7. januar kl. 19.00 

Tidligere i dag varslet vi 8 nye tilfeller. Vi har i ettermiddag mottatt nye prøvesvar og vi har nå fått 6 nye tilfeller. Det betyr samlet 14 nye tilfeller torsdag 7.januar. Alle er med kjent smittekilde.

 

Smittesituasjon for Inderøy kommune oppdatert 07.01.21 kl.13.30

Flere prøvesvar fra 4. og 5. januar har nå kommet, og Inderøy kommune har nå mottatt informasjon om 8 nye tilfeller. Alle med kjent smittekilde. De fleste av disse har vært ansett som sannsynlig positive, og mange nærkontakter sitter derfor allerede i karantene. Alle nærkontakter kontaktes likevel på nytt i dag og gis oppdatert informasjon. 


Pressemelding onsdag 6.01.21 kl.18.15.

Status nye tilfeller
Det har i dag blitt meldt 4 nye tilfeller av covid-19, alle med kjent smittekilde. Vi venter fortsatt på mange prøvesvar fra 4. januar. Mange i kommunen er i karantene.

Kommuneoverlegen minner om at personer som er i karantene fordi de har vært i kontakt med smittsom person skal fullføre karantenetiden selv om de får negativt prøvesvar. Karantenetiden er 10 dager fra siste kontakt med den smittsomme. Personer som bor sammen med smittsom person skal ha karantene i 15 dager fra personen ble syk/tok koronatest som var positiv. Får man symptomer mens man er i karantene skal man varsle fra til smitte-teamet, og testes på nytt. Er man testet tidlig i karanteneperioden med negativt svar bør testen gjentas, ca. på dag 7.

Nærmere informasjon om karantene og isolasjon finner du på helsenorge.no

Den første vaksinedosen i Inderøy kommune

Inderøy kommune har i dag startet vaksinasjon av beboere på Betania, og vil fortsette i Mosvik i morgen.
 

Pressemelding fra Inderøy kommune 05.01.21 kl.17.30

Dette er en pressemelding etter møte i overordnet kriseledelse og ekstraordinært Formannskap 05.01.2021.

Utviklingen i smittesituasjon for Inderøy kommune
Vi har i dag 5 nye smittede hvor alle prøver er tatt 2.januar. Alle er fra kjent smittested og er allerede satt i karantene. En er tilknyttet Næss omsorgsbolig. Kommunen forventer flere svar utover ettermiddagen og kvelden, fra prøver som er tatt mandag 04.01.

Skole og oppvekst
Skolene og barnehagene i Inderøy skal fungere på rødt nivå fram til 18. januar. For Mosvik skole gjennomføres hjemmeundervisning ut denne uken. For barn og unge med særskilte behov, og/eller for de som har foreldre i samfunnskritiske jobber, gis det et tilbud på skolen og i barnehagen. Det tas en ny vurdering av tiltak knyttet til Mosvik skole og barnehage i helga. Kommunen samarbeider med Statsforvaltningen om tiltak innen oppvekst.

Alle ansatte med tilknytning til Mosvik skole har tatt en koronatest med negativt resultat.

Næss omsorgsboliger
Til sammen har to ansatte og seks beboere fått påvist smitte ved Næss omsorgsboliger. Kommunen venter på flere prøvesvar i løpet av kvelden og de nærmeste dagene.
Det er jobbet godt med å få på plass forsvarlig bemanning.
 

 

VIKTIG MELDING – HAR DU VÆRT VED NÆSS OMSORGSBOLIGER I PERIODEN 26.12 – 05.01? (publisert 05.01.21, kl. 11.00 og oppdatert kl 15.20)

Alle som har vært ved Næss omsorgsboliger fra 26.12 og fram til i dag, skal i karantene i 10 dager (fra den dagen dere var på Næss sist), og dere skal testes for covid-19. Dette henger sammen med utbrudd av covid-19 blant ansatte og beboere ved Næss omsorgsboliger.

Vi ber deg om å ta kontakt med servicetorget Inderøy kommune 74 12 42 00,  og registrer deg på ei liste, slik at smittesporingsteamet kan ta kontakt med deg for testing. Etter kl 15.30 kan du ta kontakt med sektorleder for Helse og omsorg i Inderøy, Per Arne Olsen på telefonnr 45 51 12 10, for å registrere deg på lista. 

Vi ber besøkende om å teste seg, og gå i karantene, for å være på den sikre siden, og i så stor grad som mulig å forhindre videre smitte i Inderøysamfunnet. Det er svært viktig å få oversikt over smittesituasjonen, og begrense så mye som mulig. Når du blir kontaktet av smittesporingsteamet, får du anledning til å stille spørsmål og få informasjon om hva som gjelder når du er i karantene, og skal testes for covid-19. Det er smittesporingsarbeidet ved Næss omsorgsboliger de siste dagene, som har gitt oss et økt kunnskapsgrunnlag som medfører at vi ber alle besøkende fra 26.12 om å gå i karantene og teste seg for covid-19.

Dette tiltaket kommer i tillegg til besøksforbudet og andre smittebegrensede tiltak som allerede satt i verk.


Utvikling av smittesituasjon for Inderøy kommune - oppdatert 04.01.21 kl.20.00
Vi har nå fått melding om 1 nytt smittetilfelle i tilknytning til Næss omsorgsboliger. Smittetilfellet kommer i tillegg til de 4 vi har fra før knyttet til Næss omsorgsboliger, og gir nå et samlet antall nye smittede på 9 mandag 4.01.21. 

Pressemelding fra Inderøy kommune 04.01.21 kl.13.30

Dette er en pressemelding etter møte i overordnet kriseledelse 04.01.2021.

Utviklingen i smittesituasjon for Inderøy kommune
Så langt har vi 8 nye smittede og disse er koblet til utbrudd i Mosvik og Straumen. 4 av disse har tilknytning til Næss omsorgsboliger. Kommunelegen opplyser at det flere blir testa i dag, og ut fra situasjonen forventes det positive svar de kommende dagene.

Rødt nivå innføres nå på alle barnehager, skoler og kulturskolen
Overordna kriseledelse har ut fra utviklingen av smittesituasjonen besluttet at det innføres «rødt nivå» i alle private og kommunale barnehager og skoler.  Det betyr at tiltakene skjerpes og rødt nivå gjelder fra og med 5. januar og ut uke 2. Det jobbes med å sende ut informasjon til foresatte i barnehage, skole og kulturskolen.

Helse- og omsorg – Næss omsorgsboliger
Det er iverksatt et strengere isolasjonsregime og vi har høyna smitteverntiltakene. Flere ansatte er nå i karantene og ledelsen jobber med å bemanning til tjenesten.

Ny pressemelding
Inderøy kommune vil komme med en ny pressemelding 05.01.21.

Kontaktperson for media
Kontaktperson for media vil fra 04.01.20 være ordfører Ida Stuberg


Ny og oppdatert pressemelding 03.01.2021

Oppdatert pressemelding etter regjeringens pressekonferanse 03.01. En del av de nasjonale tiltakene fra 03.01 griper inn i de tenkte lokale tiltakene, og gjør at vi justerer vår pressemelding fra tidligere i dag. Dette gjelder blant annet Inderøy ungdomsskole, retningslinjer knyttet til besøk, arrangement, fritidsaktiviteter og sosial kontakt, skjenkestopp, hjemmekontor, handlemuligheter m.m.

Negativ utvikling av smittesituasjon Inderøy:
Til sammen har 29 personer fått påvist covid-19 i romjula i Inderøy. Minst 16 av disse knyttes til utbrudd i Mosvik. Det er om lag 190 mennesker i karantene nå. Kommunen fikk en ny påvist smitte i går kveld, 02.01, og ytterligere ti tilfeller i dag, 03.01. Utbruddet i Mosvik er ennå ikke ferdig kartlagt, og man forventer flere prøvesvar de kommende døgnene.

Flere av de 29 har ukjent smittevei.

Les om kommuneoverlege Guri Falchs betraktninger om smitteutbruddet i Inderøyningen. Her forteller kommuneoverlegen blant annet at hun velger å spore nærkontakter lenger tilbake i tid enn anbefalingene fra FHI. Hun forteller også at mange av de som har påvist smitte, ikke viser symptomer på covid-19. Det har vært et svært omfattende arbeid å smittespore så langt. Folk har hatt mange nærkontakter i romjula.

Lokale tiltak i skole og barnehage

Barnehage:

De fleste som har fått påvist smitte, eller er satt i karantene, er knyttet til et utbrudd i Mosvik barnehage. Barnehagen holder stengt i uke 1, annet enn for barn av foresatte i samfunnskritiske jobber. Foresatte vil få informasjon fra barnehagen.
De andre barnehagene i kommunen, kommunale og private, fortsetter på gult nivå. Smittevernreglene som gjelder blir gjennomgått på nytt, og skjerpes. Barnehagene følger nasjonal veileder om smittevern.

Skole:

Mosvik skole gjennomfører hjemmeundervisning mandag 4.01 og tirsdag 05.01 i påvente av de siste testresultatene. Overordnet kriseledelse tar en ny vurdering om tiltak knyttet til Mosvik skole tirsdag ettermiddag. Foresatte vil få informasjon om hva dette betyr fra skolen sin.

Det anbefales bruk av munnbind for elever på ungdomsskole og videregående, på buss til og fra skole. Bruk av munnbind er ikke anbefalt for elever i 1.-7. klasse.

Inderøy ungdomsskole:

 • Heves til rødt nivå – dette på bakgrunn av nye statlige innstramninger av smittevernregler
 • Dette vil si at det blir delvis hjemmeundervisning og delvis klasseundervisning fra tirsdag 5.januar
 • Mandag 4.januar holdes skolen stengt slik at ledelsen og lærerne kan planlegge det videre undervisningsopplegget framover. Denne dagen legges det opp til hjemmeskole.
 • Det er sendt ut et eget informasjonsskriv til foresatte i kveld den 3. januar 2021.

De andre skolene i Inderøy fortsetter å fungere på gult nivå inntil videre. Smittevernreglene som gjelder for gult nivå blir gjennomgått på nytt, og tiltakene på dette nivået skjerpes. Skolene følger .

Foresatte med barn i barnehage og/eller skole i Inderøy vil få en informasjon fra kommunen i løpet av kvelden.

Kulturskolen tilbyr digital undervisning de første to ukene.

Helse- og omsorg:

Restriksjoner fra 31.12.2020 innen helse- og omsorg, for ansatte og besøkende:
På grunn av økt smitte innføres følgende tiltak innen helse- og omsorg:

 • Påbud av munnbind for all helsepersonell som er i nærkontakt med pasienter.
 • Ved institusjon og bofellesskap innskjerpes besøksrestriksjonene. Det er generelt besøksforbud ved Betania (Sparbu). Unntak for beboere som ligger for døden. De kan motta besøk.

Ved Mosvik aktivitet- og omsorgssenter, Næss omsorgsboliger og andre boliger med heldøgnsomsorg ber kommunen om at besøk reduseres til det minimale.

Tiltakene videreføres ut januar måned.

Næss omsorgsboliger:

 • 2 ansatte har fått påvist smitte, disse er satt i isolasjon
 • 13 ansatte er satt i karantene, og hurtigtestes i løpet av kvelden (3. januar). Det tas en ny test av disse på Rinnleiret teststasjon i morgen.
 • Alle beboere hurtigtestes i løpet av morgendagen (4. januar)
 • Det tas stilling til ytterliggere tiltak etter at det foreligger flere prøvesvar
 • Smitteverntiltakene skjerpes ved Næss omsorgsboliger

Vaksine:

Vaksinasjon mot Covid 19 starter opp i uke 1. Informasjon legges ut fortløpende om prioriterte grupper på kommunens hjemmeside.

Avlys besøk og sosiale treff fram til 18. januar:

 • Det anbefales at vi alle minimerer sosial kontakt de nærmeste to ukene, og utsetter eller avlyser alle samlinger i privat regi.  
 • Alle fritidsaktiviteter, også for barn og unge, innstilles i to uker.
 • Gruppetimer i treningsstudio opphører – individuell trening kan gå som normalt.
 • 1:1-virksomheter bør bruke munnbind, for eksempel frisør, fysioterapeut m.fl.

 

Det er viktig at du til enhver tid holder deg oppdatert på de smittevernreglene som gjelder. Les mer om det på helsenorge.no.

 

 

 

Regjeringen har kommet med nye nasjonale smitteverntiltak

 

 

Ny oppdatering koronasmitte 03.01 kl 15.30:

Det er ytterligere ni personer med påvist covid-19 i Inderøy i dag kl 15.30. Noen av disse har tilknytning til utbruddet i Mosvik, men det er også tilfeller der smittevei er ukjent. Smittesporing pågår.

Pressemelding 03.01.2021

Dette er en pressemelding etter møte i overordnet kriseledelse 03.01.2021. Ekstraordinært Formannskap 03.01, gir sin støtte til tiltakene i pressemeldingen.

Negativ utvikling av smittesituasjon Inderøy:
Til sammen har 20 personer fått påvist covid-19 i romjula i Inderøy. 16 av disse knyttes til utbrudd i Mosvik. Det er om lag 190 mennesker i karantene nå. Kommunen fikk en ny påvist smitte i går kveld, 02.01, og ytterligere ett tilfelle i dag, 03.01. Utbruddet i Mosvik er ennå ikke ferdig kartlagt, og man forventer flere prøvesvar de kommende døgnene.

Fire av de 20 har ukjent smittevei.

Les om kommuneoverlege Guri Falchs betraktninger om smitteutbruddet i Inderøyningen. Her forteller kommuneoverlegen blant annet at hun velger å spore nærkontakter lenger tilbake i tid enn anbefalingene fra FHI. Hun forteller også at mange av de som har påvist smitte, ikke viser symptomer på covid-19. Det har vært et svært omfattende arbeid å smittespore så langt. Folk har hatt mange nærkontakter i romjula.

Lokale tiltak i skole og barnehage
Barnehage:

De fleste som har fått påvist smitte, eller er satt i karantene, er knyttet til et utbrudd i Mosvik barnehage. Barnehagen holder stengt i uke 1, annet enn for barn av foresatte i samfunnskritiske jobber. Foresatte vil få informasjon fra barnehagen.
De andre barnehagene i kommunen, kommunale og private, fortsetter på gult nivå. Smittevernreglene som gjelder blir gjennomgått på nytt. Barnehagene følger nasjonal veileder om smittevern.

Skole:

Mosvik skole gjennomfører hjemmeundervisning mandag 4.01 og tirsdag 05.01 i påvente av de siste testresultatene. Overordnet kriseledelse tar en ny vurdering om tiltak knyttet til Mosvik skole tirsdag ettermiddag. Foresatte vil få informasjon om hva dette betyr fra skolen sin.

Det anbefales bruk av munnbind for elever på ungdomsskole og videregående, på buss til og fra skole. Bruk av munnbind er ikke anbefalt for elever i 1.-7. klasse.

De andre skolene i Inderøy fortsetter å fungere på gult nivå. Smittevernreglene som gjelder blir gjennomgått på nytt, og tiltakene på dette nivået skjerpes. Skolene følger nasjonal veileder om smittevern. For Inderøy ungdomsskole kan det bli nødvendig med større tilpasninger til smittevern enn det de hadde før jul, for å kunne skjerpe tiltakene på gult nivå.

Foresatte med barn i barnehage og/eller skole i Inderøy vil få en informasjon fra kommunen i løpet av dagen.

Helse- og omsorg:

Restriksjoner fra 31.12.2020 innen helse- og omsorg, for ansatte og besøkende:

 • Påbud av munnbind for all helsepersonell som er i nærkontakt med pasienter.
 • Ved institusjon og bofellesskap innskjerpes besøksrestriksjonene. Det er generelt besøksforbud ved Betania (Sparbu). Unntak for beboere som ligger for døden. De kan motta besøk.
 • Ved Mosvik aktivitet- og omsorgssenter, Næss omsorgsboliger og andre boliger med heldøgnsomsorg ber kommunen om at besøk reduseres til det minimale.

Tiltakene videreføres ut januar måned.

Vaksine:

Vaksinasjon mot Covid 19 starter opp i uke 1. Informasjon legges ut fortløpende om prioriterte grupper på kommunens hjemmeside.

Om arrangement, sosial kontakt og treningsstudio og 1:1-tjenester:

 • Det anbefales at vi alle minimerer sosial kontakt de nærmeste to ukene, og utsetter eller avlyser alle samlinger i privat regi.  
 • Tilbud til barn og unge skal gå som normalt (j.fr råd fra nasjonalt hold).
 • Gruppetimer i treningsstudio opphører – individuell trening kan gå som normalt.
 • 1:1-virksomheter bør bruke munnbind, for eksempel frisør, fysioterapeut m.fl.

 

 

Oppdatering koronasmitte 03.01:

Inderøy har to nye tilfeller av covid-19 i dag, 3. januar. En av disse har tilknytning til utbrudd i Mosvik.
Smittesporing pågår.
Det kommer en pressemelding fra kommunen i løpet av dagen. 

 

Oppdatering koronasmitte 02.01: 

Inderøy har i dag fem nye tilfeller av covid-19. Fire av disse har tilknytning til utbruddet rundt Mosvik barnehage. En har en ukjent smittekilde. Smittesporing pågår for fullt. 
Det forventes flere positive testsvar knyttet til utbruddet i Mosvik de nærmeste dagene. 

 

Ny oppdatering koronasmitte 01.01 kl. 19.00:

Det er i dag påvist et fjerde tilfelle av covid-19, knytta til Mosvik. Tilsammen har 12 personer fått påvist smitte i romjula i Inderøy, ti knytta til Mosvik, en med ukjent smittested og en som er smitta utenfor Innherred. 

Oppdatering koronasmitte 01.01.2021, kl 14.00:

Tre personer har i dag testet positivt på covid-19. Alle tre har tilknytning til utbrudd i Mosvik. Disse isoleres i eget hjem, og smitteoppsporing pågår.

Det forventes mange prøvesvar kommende to døgn. For de som er tilknyttet Mosvik barnehage, men ikke er definert som nærkontakt til påvist covid-19-syk, oppheves karantene når negativt prøvesvar foreligger, da det ettermiddagen 1. januar er 10 dager siden siste mulige eksponering i barnehagen.
For de som er definert som nærkontakter til påvist tilfelle, gjelder karantene i 10 dager fra siste kontakt med den syke.

Ved spørsmål om karantene, kan kommuneoverlege Guri Falch kontaktes.

 

Oppdatering koronasmitte 31.12
Det er i dag meldt om ett nytt tilfelle av covid-19. Det er ukjent hvor personen kan ha blitt smittet. Personen er isolert i eget hjem, og smittesporing er iverksatt. Dette smittetilfellet har ikke noen tilknytning til Mosvik barnehage.

 

Pressemelding fra møte i overordna kriseledelse i Inderøy, 31.12.2020

Status smitte per 30.12 - sju smittetilfeller i Inderøy.

Mosvik barnehage:
71 barn og voksne er i karantene grunnet koronasmitte ved Mosvik barnehage. I tillegg er om lag 50 personer i karantene tilknyttet andre smittetilfeller i kommunen. Det gjennomføres en del videre testing i dag, på Rinnleiret teststasjon.

Mosvik barnehage vil ha redusert drift i uke 1, pga koronasmitte. Kommunen har dialog med foresatte om barnehagetilbudet i uke 1.

Kommunedirektør Peter Ardon gjennomfører i dag informasjonsmøte med hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet.

Restriksjoner innen helse- og omsorg, for ansatte og besøkende:
På grunn av økt smitte innføres følgende tiltak innen helse- og omsorg:

 • Påbud av munnbind for all helsepersonell som er i nærkontakt med pasienter.
 • Ved institusjon og bofellesskap innskjerpes besøksrestriksjonene. Det er generelt besøksforbud ved Betania (Sparbu). Unntak for beboere som ligger for døden. De kan motta besøk.
 • Ved Mosvik aktivitet- og omsorgssenter, Næss omsorgsboliger og andre boliger med heldøgnsomsorg ber kommunen om at besøk reduseres til det minimale.

Tiltakene ved Mosvik barnehage, og innen helse- og omsorg, gjelder fra og med 31. desember 2020 til og med 10 januar 2021.

 

 

 

Oppdatert status koronasmitte Inderøy 30.12.2020, kl 22.45: 

Det er i kveld påvist ytterligere tre tilfeller av korona i Inderøy.

Det ene tilfellet dreier seg om en eldre person som allerede var satt i karantene, smittevei er kjent, og er ikke knyttet til Innherred. 

De to siste personene er tilknyttet Mosvik barnehage. Dette betyr at det til sammen er påvist smitte hos fire personer ved Mosvik barnehage. Det kan tyde på at det har vært en felles smittekilde til disse, men denne er ennå ukjent.  

Kommuneoverlegen setter alle ansatte, og barn som går Mosvik barnehage, samt husstandene til disse barna, i karantene. Karantenen varer i 10 dager, fra 22.12, og i tillegg til det er foretatt test med negativt testsvar hos alle i husstanden. Kommunen går ut med informasjon til de det gjelder. Det er viktig at alle svarer på telefonen når det ringes om informasjon og smitteoppsporing.

Den overordnede kriseledelsen har i kveld gjennomført et møte for å gjennomgå situasjonen. Det blir gjennomført et nytt møte i denne gruppa 31.12, der det blant annet blir tatt stilling til eventuelle lokale restriksjoner og tiltak. Vi vil oppdatere hjemmesiden etter dette møtet.

 

Det er konstatert fire nye smittetilfeller i dag, i Inderøy.

De smittede er i to ulike husstander. Smitteoppsporing er i gang, og det er svært viktig at folk tar telefonen ved oppringing. Aktuelle nærkontakter blir satt i karantene.

To av de smittede har tilknytning til Mosvik barnehage. Det er ingen fare for at disse to kan ha smittet noen andre i barnehagen, men de kan ha en felles smittekilde, som ikke er kjent. Vi ber derfor alle med tilknytning til Mosvik barnehage om å være oppmerksom, og teste seg ved symptom. Dette gjelder både barn, familiemedlemmer og andre nærkontakter av barna i barnehagen.

Det er ingen grunn til teste seg dersom en ikke har symptom, så fremt en ikke har fått beskjed om å ta en test fra smitteoppsporingsteamet.

 

Ingen registrerte smittetilfeller i Inderøy kommune i perioden 22.12.20 - 27.12.20. Oppdatert 28.12. kl.06.30

Nytt smittetilfelle i Inderøy kommune - informasjon oppdatert 22.12.20 kl.13.53

En ansatt ved Inderøy legesenter testet tirsdag 22/12 positivt for korona. Den ansatte er ikke bosatt i Inderøy kommune. Tilfellet er knyttet til tidligere påvist tilfelle i nabokommune.

Alle nærkontakter i Inderøy er kontaktet og satt i karantene. Det dreier seg om et mindre antall personer. Grunnet gode smittevernrutiner er ingen av de andre ansatte ved legesenteret satt i karantene. Det påvirker ikke driften ved legesenteret eller andre helsetjenester i kommunen, uttaler kommuneoverlege Guri Falch

Det er en økende smitte i vår region den siste uken og vi ønsker å presisere viktigheten av at de grunnleggende smittevernreglene overholdes. Kommuneoverlege Guri Falch ber alle om å bruke munnbind der det er trengsel i julehandelen, og holde god avstand til hverandre.


Informasjon om tidspunkt for testing i uke 52 og 53 på Rinnleiret
 

Appen Smittestopp

Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense. Les mer på FHI sine nettsider ved å følge lenken over.

 

Juleråd - en oversikt

Regjeringen har laget nasjonale råd for hvordan vi best mulig kan gjennomføre jule- og nyttårsfeiringen og samtidig ivareta smittevernet. Julerådene gjelder fra og med 23.12.2020 til og med 1.1.2021.

 

Fra og med 14.12 så oppdateres smittestaus i Inderøy kun ved ny smitte.

 

Koronastatus 13.12.

Ingen nye smittetilfeller i Inderøy


Koronastatus 12.12.

Ingen nye smittetilfeller i Inderøy
 

Koronastatus 5.12 - 11.12.

Ingen nye smittetilfeller i Inderøy
 

Koronastatus 04.12

Ingen nye smittetilfeller i Inderøy

Koronastatus 03.12

Ingen nye smittetilfeller i Inderøy

Koronastatus 02.12

Ingen ny smitte

Koronastatus 01.12

Ingen nye smittetilfeller i Inderøy

Skjema